Nyheder
imported

Rikki Tikki Company’s krænkelse af Klarborgs ophavsret nu fastslået

Ved dom af 7. juli 2017 har Vestre Landsret afvist RTC's anke og stadfæstet, at RTC's fortsatte import og salg af nye Klarborgnisser fra oktober 2015 og frem har været ulovligt.

Rikki Tikki Company's omfattende krænkelse af Klarborgs ophavsret til Klarborgnisserne nu fastslået af to retsinstanser

Efter Vestre Landsrets afvisning af RTC's anke står altså tilbage, at RTC's meget omfattende import og salg af nye Klarborgnisser efter oktober 2015 har været ulovligt. Salget skete under Trip Trap-navnet og skabte stor forvirring i markedet i forbindelse med julesæsonen 2016. Med henblik på en endelig afslutning af sagen vil Klarborg nu rejse et erstatningskrav over for RTC for det tab og den skade, som det ulovlige salg af Klarborgnisser har forvoldt. 

I 2015 opsagde Klarborg licensaftalen med den mangeårige eksklusive licenstager, Rikki Tikki Company (RTC) vedrørende Klarborgnisserne.

Ved opsigelsesperiodens udløb i oktober 2015 hævdede RTC, at licensaftalen ikke alene gav RTC ret til at sælge dets daværende lagerbeholdning og åbentstående købsordrer af Klarborgnisser, men at RTC også var berettiget til at fortsætte med at bestille og sælge nye Klarborgnisser som hidtil frem til oktober 2017. RTC støttede det på, at selskabet over for dets producenter havde forpligtet sig til at indkøbe Klarborg-produkter i 2016 og 2017 i samme niveau som de foregående år, og at selskabet havde ret til at opfylde de forpligtelser.

Klarborg havde naturligvis ingen indvending imod, at RTC kunne sælge sit restlager og allerede bestilte Klarborgnisser, der ikke var kommet til Danmark endnu, således som det var aftalt. Men Klarborg kunne ikke acceptere meldingen fra RTC om, at RTC i en periode på 2 år efter licensaftalens ophør mente sig berettiget til at fortsætte med at bestille og sælge nye Klarborgnisser til markedet i samme omfang som inden licensaftalens ophør.

Klarborg indledte derfor en retssag ved Sø- og Handelsretten med henblik på at få fastslået, at RTC's fortsatte import og salg af nye Klarborgnisser var i strid med Klarborgs ophavsret og dermed ulovlig. Ved dom af 14. september 2016 udtalte Sø- og Handelsretten, at licensaftalen ikke gav RTC ret til at fortsætte med import og salg af nye Klarborgnisser og nedlagde forbud herimod. RTC ankede imidlertid dommen til Vestre Landsret og fortsatte gennem efteråret 2016 med et meget omfattende salg af nye Klarborgnisser under Trip Trap-navnet.

Ved dom af 7. juli 2017 har Vestre Landsret afvist RTC's anke og stadfæstet, at RTC's fortsatte import og salg af nye Klarborgnisser fra oktober 2015 og frem har været ulovligt. For landsretten kom det frem, at RTC's producent ikke kunne vedkende sig, at der var indgået nogen aftale om minimumsindkøb på det af RTC anførte tidspunkt. I dommen udtalte Vestre Landsret, at der slet ikke var behov for at tage stilling til licensaftalens indhold, fordi RTC end ikke havde ført bevis for, at de havde påtaget sig de påberåbte minimumskøbsforpligtelser inden Klarborgs opsigelse af licensaftalen.

Vestre Landsrets dom satte herudover også punktum for Klarborgs krav vedrørende manglende afregning af royalty. En audit, som Klarborg havde fået foretaget hos RTC, viste, at RTC havde forsømt at foretage rapportering og afregning i et ikke ubetydeligt omfang. På en række punkter erkendte RTC den manglende afregning. På de resterende punkter gav Sø- og Handelsretten i al væsentlighed Klarborg medhold. RTC indbragte et enkelt punkt for landsretten, der også på det punkt gav Klarborg medhold. Udover efterbetaling af manglende afregnet royalty har RTC også erstattet Klarborgs omkostninger til gennemførelse af audit.

Efter Vestre Landsrets afvisning af RTC's anke står altså tilbage, at RTC's meget omfattende import og salg af nye Klarborgnisser efter oktober 2015 har været ulovligt. Salget skete under Trip Trap-navnet og skabte stor forvirring i markedet i forbindelse med julesæsonen 2016. Med henblik på en endelig afslutning af sagen vil Klarborg nu rejse et erstatningskrav over for RTC for det tab og den skade, som det ulovlige salg af Klarborgnisser har forvoldt. 

Læs om fantastiske oplevelser og events