Nyheder
imported

SALTUM: DRØN PÅ DET AKTIVE MØDESTED

Der arbejdes hårdt på at realisere etape 2 af DRØN projektet, som bliver et område der forbinder byen med foreningslivet, Nols Sø og skoven

Saltum:

DRØN på Saltum ”Det aktive mødested”

Der arbejdes hårdt på at realisere etape 2 af DRØN projektet, som bliver et område der forbinder byen med foreningslivet, Nols Sø og skoven

Tekst: Lotte Kande (redigeret) Foto: Drøn

Drøngruppen etableres en unik aktivitetsskrænt, hvor der er taget udgangspunkt i naturens egne aspekter. Her kan man få sus i maven på svævebanen, nyde den skønne udsigt over Nols Station fra udsigtstårnene eller smutte gennem tunnelen, der går ind igennem skrænten (fra skole til Nols). Der  bydes også på aktiviteter som balancetræning, armgang mm. Udover skrænten kommer der ved Nols Hallen en parkourbane, en motorikbane m.m. Der etableres musik i parkourområdet.

Efter at etape 1, Multibanen, blev realiseret i 2014 og vi har set glæden og brugen heraf, forventer vi os rigtig meget af etape 2 fortæller Kristina Søndergaard, én af pigerne i styregruppen. -Vi håber at der vil ske en øget interesse for Saltum generelt, så både byens borgere, folk i nærområdet samt områdets mange turister vil benytte faciliteterne flittigt.

Gruppen forventer inden længe, at kunne realisere etape 2. Musikkens Venner i Saltum havde lørdag d. 14. marts arrangeret et DRØN godt halbal i Nols Hallen til fordel for DRØN projektet. Et flot initiativ, der på festaftenen husede ca. 400 festglade gæster og dermed også et udsolgt arrangement. Generelt har vi stor opbakning fra borgerne, foreningerne og de erhvervsdrivende i området, det er en rigtig stor hjælp til at nå vores mål afslutter Kristina. 

Læs om fantastiske oplevelser og events