Brovst

Samme serviceniveau trods flere ældre

I budgetaftalen for 2022 i Jammerbugt Kommune fik Social- og sundhedsudvalgets område tilført 13,7 mio. kr.
Disse midler har udvalget netop udmøntet, og dermed er serviceniveauet for borgerne på sundheds- og seniorområdet og handicapområdet sikret i 2022.

Flere ældre
Der bliver flere ældre i kommunen og dermed et behov for flere ressourcer til området.
Med budgetaftalen bevarer kommunen klippekortsordningen og den nuværende rengøringsfrekvens hos borgerne.
De ekstra midler går endvidere til opnormering på hjemmeplejeområdet og til opkvalificering af social- og sundhedshjælpere til -assistenter. Dels for at sikre de rette kvalifikationer hos personalet og dels for at skabe bedre forhold for medarbejderne.

Flere tager orlov
Antallet af borgere fra andre kommuner, der bor på kommunens plejecentre, er faldet, mens antallet af borgere, der har taget orlov for at passe døende pårørende, er steget.
Dette har presset økonomien på området, og derfor er ekstra midler også tilført her.
Næstformanden i social- og sundhedsudvalget, Diane Aarestrup, er tilfreds med budget 2022 og de indsatser, der sættes i værk i den forbindelse.
– Med budgettet får vi løst nogle af de økonomiske ubalancer eksempelvis med et stigende antal borgere, der har taget orlov for at passe døende pårørende, vi har haft de seneste år. Med ekstra midler skal vi nu ikke finde penge andre steder til at dække udgifter på dette område. Dermed sikrer vi også økonomien på andre pressede områder, og vi sikrer kvaliteten af vores ydelser og udviklingen på akutområdet, fortæller hun.
Med budgetaftalen imødekommer kommunen samtidig den demografiske udvikling på handicapområdet, som medfører en fortsat forventet stigning i antallet af voksne med handicap.
Som følge af en øget tilgang på området er der på budget 2022 tilført ekstra midler svarende til 6.5 mio. kr.

Fokuspunkter i 2022
Jammerbugt Kommune har – ud over uddannelse, rekruttering og fastholdelse – også fokus på udviklingen af velfærdsteknologi.
Ved at løse nogle opgaver ved hjælp af ny teknologi, kan kommunen reducere antallet af medarbejdere, der er brug for. Konkret vil kommunen arbejde med SMS-påmindelser til borgere – som erstatning for besøg i de tilfælde hvor det giver mening.
Sundhed- og seniorområdet deltog i 2021 i et projekt med henblik på at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Her har kommunen fået en række erfaringer specielt i forhold til de sårbare borgere med begrænset netværk. De erfaringer videreføres i 2022 for at sikre kvaliteten i kommunens opgaver.
Udvikling af akutindsatsen i nærområdet og tilbud til borgere med diabetes er også fokusområde i 2022. Indsatser som sker i samarbejde med Region Nordjylland. I 2022 vil kommunen fortsat også benytte få og dygtige eksterne leverandører til at løse opgaver på sundheds- og seniorområdet.

Styrket faglighed
I forhold til ungeindsatsen vil kommunen også samarbejde med kommunens væresteder, og på det specialiserede område vil der blive iværksat indsatser, der styrker fagligheden i forhold til de sociale indsatser på tværs i Jammerbugt Kommune.
– Jeg er meget tilfreds med budget 2022 på Social- og sundhedsudvalgets område. Budgettet skaber et fundament til at sikre serviceniveauet for borgerne i Jammerbugt kommune i det kommende år. Med budgettet fortsætter vi med at løse nogle af de meget store udfordringer med blandt andet rekruttering og fastholdelse, som vi sammen med resten af landet står i. ved at sætte fokus på uddannelse, rekruttering, fastholdelse og opnormering på hjemmeplejeområdet, siger Ib Nellemann, der er formand for udvalget.

Læs om fantastiske oplevelser og events