Blokhus

Savner sikker grund til Sømærket

Blokhus og Omegns Grundejerforening opfordrer til, at der sker noget. Strandfoged Keld K. Sørensen råder til, at der snart skal ske noget.
Og Jammerbugt Kommune samt Blokhus Fonden vil også gerne have, at der snart findes en løsning til sikring af vartegnet i Blokhus, Sømærket.
(Foto: Poul Nymark)

Hindrer erosion
Efter hårde og tidlige storme i efteråret, så har vinteren ind til nu været forholdsvis mild ved klitterne med Sømærket. Men trods en sikring med graner, så er vartegnet udsat.
– Grangrenene er ganske udmærkede til at holde på sandet og er med til at holde børnene fra at lege i klitterne, hvilket også er med til at erodere en del, siger strandfoged Keld K. Sørensen.
– Men når stormen kommer, så vil grenene blæse væk. Under stormene i september blev der virkelig rykket i klitterne. Der blev ædt i hvert fald 2-3 meter.

Ikke mange år tilbage
Keld K. Sørensen anslår, at hvis stormene fortsætter som nu, så er der højst fem år tilbage, inden det ene af Sømærkets ben hænger ud over kanten:
– Der er cirka 5 til 7 meter tilbage. Da Sømærket blev sat op i 2006, blev det placeret så langt tilbage på grunden som muligt.
– Den gang var der 7 skridt fra betonklodsen på stranden med det gamle spil til klitterne. I dag er der 26 skridt, og det er sket på 14 år, pointerer Keld K. Sørensen.
Han er klar til at afspærre området med plastikstrimler, så snart der er en risiko for publikum.

Foto: Poul Nymark

En løsning med pil
Keld K. Sørensen henviser til, at der er behov en egentlig sikring, og det skal ske snart.
– Der har jo været talt om pilefaskiner, som virker mere naturlige end kampesten, siger han.
Og Blokhus og Omegns Grundejerforening har talt for netop en løsning med pil.
– Vi kan jo se, at det har båret frugt ved Nr. Lyngby, siger Jens Veien Saabo, formand for grundejerforeningen.
– Vi har præsenteret ideen flere gange, uden der er sket noget. Det er en penibel situation, og der skal snart ske noget. Gerne inden badehusene kommer på stranden igen i den første uge i maj, understreger han.
Blokhus og Omegns Grundejerforening foreslår i første omgang et forsøgsområde fra området syd for Strandhuset og hen til opgangen gennem klitterne til Blokhus Feriecenter, da det vil beskytte Sømærket.

Venter på direktoratet
Borgmester Mogens Chr. Gade er også formand for Blokhus Fonden, og han ser også gerne handling.
– Vi venter på Kystdirektoratet. Det er ikke meget for at holde virtuelle møder om dette emne. De vil frem til stedet, fortæller han.
– Så Kystdirektoratet har for længst fået en invitation til at komme til Blokhus, så vi venter også på dem, siger han.

Klar til et møde
Hos Kystdirektoratet oplyser fuldmægtig Ilse Gräber Toxvig, at man i efteråret forsøgte at holde et skype-møde med den nedsatte taskforce, som tæller repræsentanter fra Blokhus, kommunen og Kystdirektoratet.
– Det lykkedes ikke på grund af teknisk problemer, men vi er da klar til at holde et nyt skype-møde, siger Ilse Gräber Toxvig.
Og den bold griber Mogens Chr. Gade straks.
– Det er en ny udmelding, men vi indkalder til et skype-møde hurtigst muligt. Vi er ikke interesseret i, at Sømærket står en time længere i usikkerhed end højst nødvendigt, understreger han.
Udover en løsning med pil, så kigges der også på alternativer – og en af mulighederne er at flytte Sømærket i sikkerhed, og denne opgave er der ved at blive regnet på.

Læs om fantastiske oplevelser og events