Brovst

Seks millioner til byfornyelse i Brovst

Halvdelen af beløbet slippes løs til forbedringer i særligt Jernbanegade

– Der gøres nu klar til at frigive de første tre millioner af i alt seks millioner kroner, som skal bruges på at udføre Masterplan Brovst med byfornyelse i området.

En million fra Staten
Økonomiudvalget har på sit møde onsdag 22. januar anbefalet, at kommunalbestyrelsen frigiver pengene, oplyser borgmester Mogens Chr. Gade (V).
Kommunen kommer med de fem millioner og Staten med en enkelt million kroner.

Der er allerede sket forbedringer i Jernbanegade. Foto: Jammerbugt Kommune

Input fra byværksted
I foråret 2019 blev der i Brovst oprettet et byværksted, og det er blandt andet med input fra dette værksted, at styregruppen med repræsentanter fra Brovst by, forvaltningen og kommunalbestyrelsen har lagt et program for byfornyelsen.

Koncentreret om Jernbanegade
Arbejdet koncentrer sig om Jernbanegade, hvor der allerede sker noget med etablering af de ønskede flere p-pladser, nyt gadelys og forskønnelse af Smøgen.

Torvet skal løftes. Foto: Jammerbugt Kommune

I år skal der bruges to millioner kroner på at udnytte Torvet bedre, så der kommer mere liv og kan holdes flere kulturelle arrangementer.

Desuden skal der anlægges stier.

Bygninger fjernes til fordel for nye. Foto: Vores Jammerbugt

Bygninger fjernes til fordel for boliger
Derudover bliver Jernbanegade 22 og 24 fjernet til fordel for opførelsen af otte boliger og et butikslejemål.
Endelig vil Boligselskabet Nordjylland på Kirkegade 71 opføre 14 almene boliger.

Læs om fantastiske oplevelser og events