Pandrup

Skole i Jetsmark med nye kreative rum

Efter sommerferien var lærere og pædagoger på Skolecenter Jetsmarks afdeling i Pandrup samlet for at tage hul på det nye skoleårs mange spændende projekter.
For Skolecenter Jetsmark er der især to spændende projekter i gang. Det nye skolebyggeri i Jetsmark og Makerspace.
Makerspace er kreative rum, hvor elever mødes for at udvikle, udveksle og finde på i forhold til videnskab, teknologi og computere.
I rummene vil 3D-printere, Micro:bits og programmering af robotter fremadrettet bliver en del af skolehverdagen for kommunens folkeskoleelever.  Ikke kun i Jetsmark, men også på kommunens 12 folkeskoler og Ungdomsskolen.

Status og udvikling
Projektleder og arkitekt i Jammerbugt Kommune, Jens Hammer, lagde vejen forbi mødet for at fortælle skolens personale om status og udvikling på skolebyggeri i Jetsmark, som så småt er ved at skyde op af jorden.
På mødet kunne Jens Hammer fortælle om tankerne bag konstruktionen af de fysiske rammer, og de muligheder den indvendige indretning og de udenomsarealet kommer til at betyde for både pauseaktiviteter og faglige læringsrum.
– Oplægget fra Jens Hammer åbnede for en spændende dialog om, hvordan den nye skoles fysiske som æstetiske rum kommer til at have en markant positiv indvirkning på elevernes oplevelse af læring og fællesskaber, fortæller konstitueret skoleleder Randi Manny Laustsen.

Makerspaces
Besøget gav samtidig anledning til at drøfte, hvordan og hvor det kommende Makerspace skal indtænkes på den nye skole, der står klar til at byde elever, forældre og personale velkommen i foråret 2023.
I starten af dette skoleår, tager Jammerbugt Kommune nemlig hul på udvikling af Makerspace i hele Kommunens Skolevæsen.
– Vi er rigtig godt i gang med alle forberedelserne til etablering af Makerspaces i skolevæsnet. Der er et stort engagement og begejstring hos både medarbejdere og ledere. Vi har alle en tro på, at Makerspaces kan bidrage til en mere involverende, aktiv og inspirerende undervisning for alle elever – helt i tråd med intentionerne med skolepolitikken, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.

Fællesrum på det kommende Skolecenter Jetsmark

Læs om fantastiske oplevelser og events