Aabybro

Skoler er klar til genåbningen

Se hvordan man løser udfordringerne i Aabybro, Brovst og Jetsmark

– Det har været en travl påske for skoleledelserne i også Jammerbugt Kommune, som har arbejdet intenst på at gøre det muligt at genåbne skolerne for elever fra 0. til 5. klasse fra torsdag 16. april og de efterfølgende dage.
Her fortæller skolelederne fra Aabybro, Jetsmark og Brovst om de største udfordringer.

Aabybro Skole

På en almindelig skoledag ville der være op mod 1.100 elever på Aabybro Skoles to afdelinger. Men da 6. til 10. klasserne fortsat skal modtage fjernundervisning, har det været muligt at tage deres lokaler i brug for at skaffe tilstrækkeligt med plads og afstand til de i alt 700 elever, der møder ind fra torsdag 16. april og frem til tirsdag 21. april.
– Heldigvis har vi haft de ekstra lokaler. Det betyder, at der er plads nok til at overholde sundhedsmyndighedernes krav om to meters afstand mellem eleverne, fortæller skoleleder Kristine Fooken Jensen.

Må låne personale
Derimod har det været en udfordring at få fordelingen af personalet på plads, og det har være nødvendigt at låne medarbejdere fra andre instanser i kommunen, som PPR, SSP og Ungdomsskolen.
– Selv om skoledagen er fra klokken 8 til 13, så skal vi have personale til rådighed fra klokken 06.15 til 17, fordi vi har 300 børn, som skal benytte vores SFO. forklarer Kristine Fooken Jensen.
Det er lykkedes at opdele børnene således, at de kun er på hold med deres egen årgang. Derudover er eksempelvis eleverne med morgenpasning samlet i samme hold, og dem med kun eftermiddagspasning i andre hold.

Ude halvdelen af tiden
Aabybro Skole følger opfordringen til at lade børnene være mest muligt ude, og halvdelen af den fem timer lange skoledag foregår udenfor.
– Legepladsen er delt op i zoner, så eksempelvis hold 37 kan benytte den del af legepladsen i det tidsrum og en anden del i et andet tidsrum. Eleverne har fået et skema for udeaktiviteterne, men der er ikke udeundervisning som sådan, fortæller Kristine Fooken Jensen og tilføjer, at der også er lagt gåture ind i løbet af dagen.

Brovst Skole
Skolen blev for nyligt renoveret, og det medførte blandt andet, at undervisningslokalerne blev større, og det er en stor hjælp i denne situation, oplyser skoleleder Rene Gregersen.
Det betyder, at der er tilstrækkeligt med plads, når man inddrager udskolingens lokaler.
– I forhold til at være ude, så har vi indført forskudte frikvarterer og anvist områder, hvor eleverne forventes at opholde sig, siger han.
De fleste klasser bliver delt i to hold og får derfor tilknyttet to fra personalegruppen, og der er altid en voksen, som elevgruppen kender, oplyser Rene Gregersen.

Skolecenter Jetsmark
I første omgang har Skolecenter Jetsmark lagt en plan, der giver eleverne mere afstand end de krævede to meter.
Når man er syv år, så vil man gerne kramme sin klassekammerat, og den ekstra afstand giver læreren tid til at sige, at det må man ikke.
– Dermed giver vi eleverne mulighed for at lære, at sådan er virkeligheden, og den læring kan vi give dem i en halv uges tid, fortæller skoleleder Jakob Voldby.

Ny plan tirsdag
Skolecenter Jetsmark er nemlig nødt til at ændre og indføre en anden og allerede planlagt organisering samt placering af eleverne, når der tirsdag 21. april starter 60 førskolebørn i alderen 5 og 6 år.
– Men vi vil fortsat have mindst to meters afstand mellem alle eleverne, og vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, endda til den gode side, understreger Jakob Voldby.
Skolecenter Jetsmark vil mandag 20. april orientere forældrene om den kommende nye organisering.

Styrker relationer
Der er tilstrækkeligt med personale. Læreren kommer til at være med den samme gruppe elever i meget længere tid, hvilke styrker deres relationer og giver mere tryghed i undervisningen.
Dog betyder det også, at ikke alle kommer til at undervise i deres linjefag.
– Eksempelvis kan en dansklærer komme til at undervise i kristendom. Derfor sikrer vi, at dansklæreren får sparring til at undervise i kristendom, siger Jakob Voldby.
Desuden kommer eleverne til at være så meget ude som muligt.
– De kommer til at opleve en anderledes skoledag. Vores opgave er at sikre, at de får en varieret, tryg og lærerig skoledag, siger Jakob Voldby.

Du kan læse Skolecenter Jetsmarks orientering til forældrene til eleverne på 0. til 5. årgang samt specialklasserne her:

Kære forældre til elever på 0.-5. årgang samt elever i specialklasserne

I forlængelse af Regeringens beslutning om at genåbne dagtilbud og skoler efter påske, har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune, som I allerede er orienteret om, besluttet, at skolerne åbner efter nedenstående plan:

  • Onsdag den 15. april starter elever i specialklasserne.
  • Torsdag den 16. april starter eleverne på 0.-3. årgang.
  • Fredag den 17. april starter eleverne på 4. og 5. årgang
  • Tirsdag den 21. april starter eleverne i førskolen

Eleverne på 6.-9. årgang vil modtage fjernundervisning fra tirsdag den 14. april. Information om dette er tidligere beskrevet og vi fortsætter efter denne plan.  Førskolebørnenes forældre blive orienteres i et selvstændigt informationsbrev.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes, at eleverne i Jammerbugt Kommune skal have en skoleuge på 25 timer i perioden med nødundervisning, hvorfor skoledagen på Skolecenter Jetsmark bliver kl. 8.00-13.00 alle ugens hverdage. 

Vi kommer til at arbejde med forskudte pauser, således vi reducerer antallet af børn, der holder pause på samme tid. Vi har ligeledes lavet en plan for, hvor børnene må være i pauserne, således de ikke op- holder sig de samme steder. I de enkelte klasser vil der ligeledes blive lavet legegrupper, som skal lege sammen i pauserne. Disse rammer er lavet for at minimere risikoen for smittespredning blandt eleverne og er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For at mindske smittespredningen har vi ligeledes indrettet skolen på anden vis. Det betyder, at eleverne i flere klasser er fordelt i to lokaler, således vi overholder Sundhedsstyrelsens krav om, at der skal være 2 meter mellem eleverne, når de sidder og arbejder. Planen for klassernes placering sendes tirsdag eftermiddag, hvor det også kan ses, hvilke lærere der har de forskellige hold. Som I vil bemærke, har klasserne ikke alle de samme lærere som normalt. Det er de samme lærere, der er sammen med eleverne hver dag i alle timerne, således risikoen for smittespredningen minimeres. Det betyder også, at det primære fokus i undervisningen er dansk, matematik og engelsk. De øvrige fag inddrages når, og hvis det giver mening.

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at en stor del af undervisningen kommer til at foregå mest muligt ude, hvorfor børnene skal have tøj med, således de kan være ude i alt slags vejr.
I forbindelse med opstarten vil lærerne i de enkelte klasser orientere jer nærmere om, hvilket indhold de fylder i perioderne med undervisning.

Hygiejne og smittespredning
I forhold til rengøring og hygiejne følger vi ligeledes Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ejendomscentret sørger således for, at kontaktflader (borde, håndvaske, håndtag m.m.) rengøres to gange dagligt, ligesom toiletterne også rengøres to gange dagligt.
Hvis der i 2.-5. kl. inddrages chromebooks i undervisningen sprittes disse af før og efter, eleverne bruger dem.

I forhold til håndhygiejne instrueres eleverne første skoledag i, hvordan de sikrer en god håndhygiejne med rig- tig håndvask, samt hvordan håndhygiejnen kan understøttes med håndsprit. Medarbejderne understøtter, at alle elever får vasket hænder ved skoledagens start, samt før og efter første og anden pause.
Medarbejderne minder ligeledes eleverne om Sundhedsstyrelsens råd om at nyse/hoste i ærmet, holde afstand til andre, ikke at kramme og give hånd m.m.

Når I møder om morgenen
Når eleverne møder om morgenen, skal de ikke alle gå ind ad den samme indgang. Denne løsning er igen valgt for at undgå smittespredning. I vil tirsdag blive orienteret om hvilken indgang, hvilke elever skal benytte. Det er vigtigt at indskærpe, at disse indgange SKAL benyttes, hvilket vi forventer, at I forældre hjælper jeres børn med at forstå.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at I IKKE må følge jeres barn ind i klassen om morgenen. Barnet må følges til skolen, men skal selv gå direkte ind i klassen og sætte sig på den anviste plads. Vi har en forventning om, at I som forældre efterlever kravet om ikke at gå med ind – igen handler det om at mindske smittespredningen.

Som det fremgår tidligere i dette informationsbrev, er medarbejderne sammen med børnene i al undervisningstiden, hvilket også betyder, at de ikke har tid til/mulighed for dialog med jer om morgenen. Hvis I har bruge for at komme i kontakt med medarbejderne, skal I sende en besked via Aula, hvorefter I som altid kan forvente en skriftlig tilbagemelding eller et opkald, hvis det giver mere mening.

Kørsel
Kørselskontoret arbejder på højtryk på at ændre ruterne, således eleverne kan komme hjem umiddelbart efter undervisningens ophør ca. kl. 13.00. Indtil det hele er på plads, kan der være behov for, at eleverne i 4. og 5. årgang venter til afgangene ca. kl. 14.00. Hvis eleverne kommer til at vente, vil der fortsat være tilsyn med eleverne, indtil de kan komme med bussen. Hvis der er ændringer i forhold til elever, der kører med taxa, kontaktes forældrene af Kørselskontoret.

Undervisningspligt og sygdom
Eleverne skal som udgangspunkt møde i skole i den kommende uge. I kan altså ikke selv bestemme, om I har lyst til at sende jeres barn afsted. Hvis jeres barn har en kronisk sygdom, eller en i hjemmet har en kronisk sygdom og dermed er i risikogruppen, skal jeres læge lave en lægefaglig vurdering i forhold til om barnet kan komme i skole.

Hvis jeres barn har de mindste sygdomssymptomer, må han/hun selvfølgelig ikke komme i skole. Det betyder altså, at barnet skal blive hjemme, hvis han/hun er snottet, har feber eller hoster. Hvis jeres barn er syg, skal I naturligvis sygemelde barnet, som I plejer. Det er vigtigt, at I giver skolen besked.

Læs om fantastiske oplevelser og events