Aabybro

Skoleveje skal gøres mere sikre

I forbindelse med budget 2022, som en enig kommunalbestyrelse står bag, har man også lagt rammerne for, hvor trafiksikkerheden skal forbedres i de kommende år.
Og der er stor fokus på skolebørnene og deres skoleveje.

Skolerne
Det betyder blandt andet, at der skal være en dialog med Vejdirektoratet om at få lov til at etablere et fodgængerfelt med skilt og signalanlæg, altså lys, ved Brovst Skole og Skolevejs udkørsel i Østergade, som også er hovedvej 11.
Desuden skal det drøftes med Vejdirektoratet, hvordan man kan øge trafiksikkerheden for de elever, der skal cykle langs hovedvej 11 fra Ørebro-området og ind til Fjerritslev Skole og Fjerritslev Gymnasium.
Den nuværende tilladte hastighed på vejen er 90 km/t, så bilerne passerer de bløde trafikanter med høj fart.
Endelig skal det prioriteres, at skoleelever fra Bejstrup-området kan få en mere sikker vej til Trekronerskolen, fordi der er tiltagende trafik med store landbrugsmaskiner i området.

Sportscenter
Desuden skal der i Brovst ses på mulighederne for at anlægge chikaner eller andre fartdæmpende foranstaltninger på strækningen fra rundkørslen mod øst ad Terndrupvej ved Sport og Kulturcenter Brovst.
Det skal ske i forbindelse med anlæg af den nye skaterbane samt paddelbane ved idrætsanlægget.
Regningen skal sendes til den kommunale Trafiksikkerhedspulje.

Cykelstier
Derudover er det besluttet at anlægge nye cykelstier.
Det er dels en cykelsti fra Biersted Mejeriby til Banestien i Biersted som aftalt i budget 2021, og strækningen skal finansieres under asfaltpuljen.
Desuden er det som tidligere omtalt anlæg af en cykelsti langs Kvorupvej på strækningen mellem Jetsmark Kirkevej og rundkørslen ved Vesterhavsvej, vest for Pandrup. Den vil blive anlagt i 2023.
Samtidig skal der i forbindelse med færdiggørelsen af det nye Skolecenter Jetsmark ses på stibelysning af de eksisterende stier fra Jetsmark Kirkevej til Kaas.

Læs om fantastiske oplevelser og events