Blokhus

Sol og Strand oplever vækst og ser fremad

Et stærkt blik for udvikling lokalt og nationalt skaber grobund for yderligere vækst

For Sol og Strand er det meget højt prioriteret at udvikle virksomheden løbende, være til stede i lokalsamfundet og samtidig understøtte dets udvikling. Med en verden i forandring sker der hele tiden tilpasninger, og det er også tilfældet hos Sol og Strand, som har både lokalbureau og hovedkontor i Hune og derudover 27 lokalbureauer rundt om i landet. Derfor har Sol og Strand, skitsemæssigt, den
seneste tid set på en langsigtet og overordnet plan, der både kan være med til at styrke Sol og Strand lokalt og nationalt samt bidrage til udviklingen i Hune.

Masterplan for Hune er en god idé

Per Dam, administrerende direktør i Sol og Strand, hilser Jammerbugt Kommunes beslutning om at få lavet en masterplan for Hunes udvikling meget velkommen.
– Området er i udvikling, og der er mange forslag og idéer. Derfor er det et stærkt skridt, at kommunen tager ansvar for borgere og erhverv, så der bliver udarbejdet en masterplan for Hune’s udvikling. En masterplan, der kan udstikke nogle retningslinjer for årene, der kommer, forklarer Per Dam og fortsætter:
– Drømmescenariet for mig er, at Hunes positive udvikling fortsætter, og turismen bidrager til væksten. Er der basis for helårserhverv indenfor turisme, så er der flere gæster, der vil besøge området hele året. Er der flere gæster året rundt, så er der flere helårsbutikker med flere lokale arbejdspladser, og det vil også øge bosætningen. Det er fantastisk med en lokal naturbørnehave, der sammen med den nye skole og det attraktive idrætscenter i Pandrup, kan skabe grobund for øget bosætning, også blandt børnefamilier. Alt sammen elementer der kan skabe vækst, som bidrager til kommunens udvikling.
– Vi har gennem årene haft mange forespørgsler på vores nuværende 14.000 m2 store grund, men vi har ikke ønsket at sælge hele eller dele af grunden. Vi kan godt se, at vi ved at være åbne for en udvikling af grunden måske kan være med til at bidrage til Hunes udvikling, og derfor har vi sagt til kommunen, at vi gerne ser en udvikling – også af mulighederne på vores grund som en del af de samlede planer for Hunes udvikling, siger Per Dam.
– Når masterplanen er færdig, så må vi se på mulighederne for grunden, og så kan vi derefter søge om en lokalplan med en projektudvikling, der kan rumme flere muligheder for udviklingen af grunden til ex. at rumme mere erhverv, boliger og butikker. Det kan så betyde, at vi i løbet af en årrække måske sælger grunden til disse muligheder, men da vi ikke kender mulighederne og rammerne, så har vi ikke truffet nogen beslutning om dette endnu.
Vi glæder os over, at der ses på en masterplan, og derefter ser vi på, hvordan det så bliver muligt at udvikle derfra. Hvis vi nogensinde kommer til et salg af grunden – om måske 5-6-7 år, så skal det være fordi, at det kan understøtte vores lokale og nationale udvikling og samtidig bidrage til udviklingen af Hune, fortæller Per Dam.

Lokal og national udvikling

– En udvikling af grunden kan blandt andet give mulighed for bedre forhold for lokalbureauets udvikling, som vi gerne vil sikre. Vi oplever en vækst lokalt i Hune-Blokhus-området, og den vil vi gerne understøtte og forstærke yderligere. Vi har de seneste år indviet flere nye lokale kontorer med tidssvarende forhold, og senest er der f.eks. bygget nyt i Løkken og i Klitmøller. Hvis det på et tidspunkt ender med et salg af hele grunden til investorer, der vil udvikle yderligere, så vil vi være de første lejere, da vi gerne vil have et nyt tidssvarende kontor til vores lokalbureau og medarbejdere, forklarer Per Dam.
Sol og Strand har i alt 28 lokalbureauer rundt om i landet, og de understøttes af en række funktioner på hovedkontoret. Nogle af disse funktioner er specialistfunktioner, og hvis der sker en udvikling af grunden, så forklarer Per Dam, at man samtidigt vil se på, om der vil være funktioner på hovedkontoret, der med fordel skal være tættere på Aalborg-området for at understøtte Sol og Strands centrale udvikling. Per Dam fortæller, at placering af nogle af de centrale funktioner i Aalborg som en stor universitetsby kan øge mulighederne for lettere at tiltrække de rette medarbejdere til specialfunktioner og samtidigt også være tættere på miljøet omkring universitetets mange
studerende, og dermed lettere kunne være en attraktiv fremtidig arbejdsplads for dem.

Fonden som pejlemærke

Selve Sol og Strand har årligt siden 2019 årligt uddelt 1 million til lokale initiativer i Danmark via Den Lokale Håndsrækning, og der er hvert år støttet projekter i Hune-Blokhus-området.

Derudover uddeler ejeren, Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, nu 3 mio. om året til almenvelgørende og humanitære formål, der både kan være lokale, nationale og internationale.

– Det er Sol og Strands grundlæggere og fondens stiftere, Margit og Kjeld Andersens mål, at Sol og Strand skal forblive på danske hænder, fortsætte sin gode udvikling og samtidigt kan fonden via sit ejerskab af Sol og Strand uddele penge til at støtte gode formål, der kan hjælpe andre. Margit og Kjelds valg med at skabe et fondsejerskab med gode formål er et stor pejlemærke for os alle i Sol og Strand, og fondens øgede virke og støtte til gode formål giver mulighed for, at udviklingen af Sol og Strand både nationalt og lokalt forstærkes i yderligere i de kommende år, siger Per Dam.

– Det er her i området, at virksomheden har haft hjemstavn i mange år, og det ligger os alle meget på sinde, at vores rødder er solidt plantet i den nordjyske muld.

Derfor vil en fremtidig udvikling altid afspejle dette, og vi har mange ambitioner om fortsat at vokse som feriehusudlejer her i området, og vi er glade og taknemlige for, at der kommer flere og flere, der gerne vil arbejde sammen med os. Det forpligter, og vi er klar til at fortsætte udviklingen af Sol og Strand i de kommende mange år – også her i Hune-Blokhus-området, slutter Per Dam. 

Læs om fantastiske oplevelser og events