Nyheder
imported

Status fra ”Udsmykningen i Hune kirke”

Indlæg fra læser: Vi nærmer os målet.

Da vi i 2005 fik skitsen fra Maja Lisa Engelhardt med det fantastiske alterarbejde med glasstiftsmosaik i guld og sølvhvide stifter, troede vi, at renoveringen og virkeliggørelsen af udsmykningen var lige om hjørnet. Menighedsrådet gik derfor i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse og tale med arkitekt og kunstner. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev projektet dog forsinket.

I 2014 blev en gruppe inkl. Hune Menighedsråd enige om at begynde at søge fonde. Det var på et tidspunkt, hvor det var blevet sværere at få fondspenge. Efter 2 år havde vi søgt 10 fonde og fået kr. 300.000,- fra én fond.

I Sommeren 2016 begyndte vi at samle penge ind i form af donationer til alterarbejdet. Fra oktober, 2016, til august, 2017, blev der yderligere afholdt 22 arrangementer af forskellig art for at samle flere penge ind til formålet.

I år 2018 blev vi tilbudt en fantastisk Nytårskoncert i Hune kirke. Ved dette arrangement indkom ca. kr. 18.000. Vi søger dog stadig fonde. Vi har nu søgt 25 fonde. Senest i  september 2016 fik vi kr. 250.000,- fra endnu en fond, således vi  nu er på i alt kr. 550.000 fra to fonde.

Mangler mindre end 250.000,-

Hune Menighedsråd mangler pt. mindre end kr. 250.000,-. Det er et håb, at nå i mål inden nytår, 2018. Du kan støtte projektet ved bl.a. at donere en mosaikstift eller købe et litografi af Gunnar Kappelskov. Nærmere oplysninger omkring dette kan fås ved henvendelse til Knud Jordansen, formand for Hune Menighedsråd.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events