Brovst

Stort fremmøde til åbent hus i tidligere asylcenter

– Tirsdag 30. juni var Jammerbugt Kommune vært for åbent hus i det tidligere asylcenter i Tranum, og mange interesserede deltog for at drøfte stedets fremtid.

Foto: Jammerbugt Kommune

Rundvisning i hold
Godt 35 borgere mødte op for at se bygningerne, der tidligere lagde rammer til asylcentret i området og drøfte mulighederne for, hvordan stedet kan anvendes fremover.
Borgmester Mogens Christen Gade bød velkommen, og derefter var der rundvisning i bygningerne i mindre hold.
Det gav deltagerne lejlighed til at se og fornemme den helt unikke natur i området, inden de fortsatte drøftelserne. 

Foto: Jammerbugt Kommune

Flere muligheder
Trods lidt regn var stemningen god, og der kom mange gode og interessante idéer til, hvad fremtiden for det tidligere asylcenter kan indeholde. Der blev blandt andet drøftet bæredygtighed, botanik, vandrehjem, forenings- og undervisningsaktiviteter, rekreative formål og turismepotentialet i området.

Foto: Jammerbugt Kommune

Opfølgende møde
Jammerbugt Kommune holder et opfølgende møde om det videre forløb for stedet.
Alle interesserede, som ønsker at arbejde videre med idéerne for fremtidig anvendelse og potentiale, er meget velkomne.
Hvis man ønsker at deltage i det kommende møde, må meget gerne kontakte leder af Jammerbugt Ejendomscenter, Pia Kirkegaard.
Telefon 41912681 eller mail: pkd@jammerbugt.dk.

Foto: Jammerbugt Kommune

Læs om fantastiske oplevelser og events