Løkken

Styrkelse af kystfiskeriet i Løkken

Renovering af Spilhuset og nye både til feriebyen

Kystfiskeriet er en stor del af kulturen i Løkken, og samtidig en kulturarv, der skal værnes om.

Det er Foreningen Løkken Moleleje meget bevidste om, og de er derfor gået aktivt ind i arbejdet med at sikre og styrke kystfiskeriet.

Foreningen har blandt andet arbejdet med at tiltrække flere både og fiskere til Løkken. I den forbindelse har det været nødvendigt at opgradere ”Spilhuset”, der er det anlæg, som trækker bådene op ad vandet. En fremgangsmåde, som også er kendt fra Thorupstrand, hvor de blå kuttere efter en dag på havet trækkes ind på land via spillet.
”Spilhusets” eksisterende wire var ikke stærk nok til at trække de nye, store både op ad vandet, så der var derfor brug for en renovering, og den opgave har de frivillige arbejdet med i det forgangne år.

Renovering af ”Spilhuset”

Til projektet har Foreningen Løkken Moleleje arbejdet med sikre finansieringen til renoveringen af ”Spilhuset”, der beløber sig til en sum på 750.000-1 million kroner, og de er lykkedes med at opnå støtte fra forskellige fonde herunder bl.a. FLAG (250.000 kr.) og Melsen Fonden (100.000 kr.) samt økonomisk støtte fra lokale bidragsydere.

Nu er der imidlertid gode nyheder. Foreningen kan melde ud at ”Spilhuset” er færdigrenoveret og således også er taget i brug.

-Det er en utrolig positiv udvikling for både fiskeriet og byen som helhed, siger en glad formand i Foreningen Løkken Moleleje, Christian Hem og oplyser videre, at der nu er tre både der driver erhvervsfiskeri og 3 ældre både, der hører til på Løkken strand. – Det er vigtigt for os, at vi er med til at sørge for, at der er ordentlige vilkår for kystfiskeriet så kulturmiljøet kan bestå, og det også er attraktivt at opleve. Derfor glæder det os, at vi nu er i mål med den opgave.

Maritime huse

Opgraderingen af Spilhuset er en del af det omfattende moleprojekt ”De Maritime Huse”, som sker i samarbejde med Hjørring Kommune og Real Dania. Projektets formål er blandt andet at forbinde byen og havet samt sikre kystfiskeriet på Løkken Strand til glæde for erhvervslivet, lokale borgere og turister fra nær og fjern. Samtidig er det med afsæt i at sikre gode faciliteter for både gæster og øvrige lokale brugere som f.eks. foreninger og fiskerne. Det eksisterede fiskerhus skal renoveres, og der vil bl.a. blive etableret omklædningsfaciliteter til surfere og badegæster samt sauna og offentlige toiletter. Overfor vil der blive et caféområde, og der vil blive bygget et madpakkehus.

-Formålet for os har været at sikre, at området er attraktivt for alle brugerne herunder både gæster og lokale, fortæller Christian Hem, og samtidig at det fremstår indbydende, så det også kan tiltrække gæster udefra.

Der har været udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor projektet ”De Maritime Huse” er blevet visualiseret. Det var arkitektfirmaet Hovaldt fra Vrå, der kom med vinderforslaget, som er det, der realiseres.

Real Dania og Hjørring Kommune har finansieret projektet, der beløber sig til 13 millioner kroner. Der er udarbejdet tegningsmateriale og foreningen oplyser, at de forventer byggestart 2024. I sommeren 2025 forventes det, at det hele står klar til brug.

Læs om fantastiske oplevelser og events