Aabybro

Syv millioner til veje, stier og fortove i Aabybro

Borgmesteren fortalte om den kommende udvikling

– Da Aabybro Borgerforening mandag 27. januar havde generalforsamling, havde man inviteret borgmester Mogens Chr. Gade (V) til at komme og fortælle om den kommende markante udvikling af Aabybro.

Penge til veje og cykelstier
Han kom blandt andet ind på, at det er nødvendigt, at infrastrukturen følger med den store byggemodning, som finder sted.
Torngaardsvej er netop blevet forbedret, og der er sat syv millioner kroner af i 2020 til brug for nye linjeføringer, fortove og cykelstier.
Teknik- og miljøudvalget skal så prioritere hvilke planer, der skal føres ud i livet.

Det nye Aabybro Centret. Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Etape 1 i centret
Etape 1 i udviklingen af Aabybro Centret er nært forestående med nedrivningen af tre huse, som betyder en genhusning af Thiele, Bog & Ide samt Sportmaster i den tidligere Fakta-bygning.

På matriklerne skal der i stedet opføres ny huse med erhverv i bunden samt 41 almene og 16 private boliger oven på.
Byggeriet bliver i fire etager ud mod Østergade stigende til syv etager i centrets midte.

Der skal laves en plan for etape 3 i Horsbækken. Foto: Vores Jammerbugt

Rift om byggegrunde
Borgmesteren fortalte også, at der er rift om byggegrunden i Aabybro. Derfor skal kommunen i gang med etape 3 i Horsbækken, hvor 16 grunde vil være klar til salg i sommeren 2021.

Den store private udstykning, Solstrålen, står over for at skulle i gang med etape to, hvorfor der skal laves en ny lokalplan i foråret.

Markant handelsby
Også i Teknologiparken skal der udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for nye aktiviteter.
– Det vil i den grad højne Aabybro, som hoved- center- og handelsby, siger Mogens Chr. Gade.

Læs om fantastiske oplevelser og events