Aabybro

Tæt på der er penge nok til Tabita

Gjøl Kunstforening har i flere år arbejdet på at realisere Kunstværket “Tabita”, der skal placeres på Gjøl Havn.
(Illustration: Viser Tabita på den oprindeligt tænkte placering og højde. Skulpturen skal nu placeres på vestmolen og bliver 5 meter høj)

Tæt på målet
Og nu er foreningen meget tæt på at nå i mål med budgettet på knapt 945.000 kroner til 5 meter høje figur.
Der mangler helt nøjagtig 87.619 kroner, og det beløb havde kunstforeningen så søgt om at modtage fra Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler.
– Vi har i udvalget besluttet at give 50.000 kroner i håb om Tabita bliver realiseret, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
Det har også tidligere støttet med andre 50.000 kroner.

Penge til Tabita:

  • Statens Kunstfond: 400.000 kr.
  • Vækstpulje Nyfors: 250.000 kr.
  • Jammerbugt Kommune: 100.000 kr.
  • Det Obelske Familiefond: 100.000 kr.
  • Øvrige lokale midler og sponsorater: 55.625 KR.


Kræver dispensationer
Den ønskede placering af Tabita er ikke omfattet af strandbeskyttelsesloven og kræver dermed ikke dispensation fra Kystdirektoratet.
Men placeringen kræver en dispensation i forhold til lokalplanen og en byggetilladelse, og kunstforeningen er i dialog med Planafdelingen. Med henblik på at søge dispensationer.

Vartegnet Tabita
Kunstforeningen har i mere end 4 år arbejdet på at få skabt og rejst Tabita som vartegn på Gjøl Havns vestmole.
Statuen er inspireret af forfatteren Hans Kirks roman, Fiskerne, som jo bekendt foregår på Gjøl.
I slutningen af romanen beskrives det, hvordan Tabita skuer ud over Limfjorden, ligesom figuren kommer til.
Hans Kirk fik inspiration til Fiskerne under sit ophold på Gjøl Kro sommeren 1925.

Læs om fantastiske oplevelser og events