Aabybro

Tættere end nogensinde på vestlig forbindelse

Inden for de næste 15 år kan en 3. Vestlig Limfjordsforbindelse over Egholm blive en realitet.
Erhvervslivet i Jammerbugt Kommune ser med glæde frem til de kommende forhandlinger og håber, at der inden sommeren er truffet en endelig beslutning om etablering af den nye forbindelse.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse på baggrund af regeringens udspil ”Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035″, som blev præsenteret torsdag 8. april.

Afhængig af bedre infrastruktur
En af de virksomheder, der er afhængige af en forbedret infrastruktur, er den tekniske virksomhed i Pandrup, Danphone, som laver løsninger til maritim radiokommunikation og sikkerhed samt maritimt testudstyr.
For Danphone er forbedringer af vejnet og infrastruktur afgørende for både tiltrækning af de rette højtuddannede medarbejdere samt i forhold til den fysiske transport af teknisk udstyr.
– Vi er helt afhængige af at kunne skaffe eksperter samt sikre, at de har fornuftige transportforhold til og fra arbejde. Vores ansættelser de seneste 3 år har alle været med højtuddannede personer bosat syd for Limfjorden, og dem skal vi fastholde i vores virksomhed og nye skal tiltrækkes, siger Claus Falk, næstformand i Danphones bestyrelse.
– Her spiller infrastrukturen en afgørende rolle, hvis det skal lykkes. Ud over det har vi ca. 400 transporter om året af teknisk udstyr, som kræver god logistik til udlandet, så for en virksomhed som vores er etablering af en 3. Vestlig limfjordsforbindelse absolut afgørende, siger han.

Stort behov
Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade understøtter erhvervslivets tilkendegivelse af nødvendigheden for god og smidig infrastruktur.
– Behovet for en 3. Vestlig Limfjordsforbindelse har aldrig været større, så enkelt er det. Det er helt afgørende for fremtidig vækst og udvikling i Jammerbugten og hele Nordjylland, at den nu bliver en realitet, siger han o fortsætter:
– Vi er yderst sårbare, når trafikken går i stå på én af de to forbindelser, vi har over Limfjorden i dag, og kapaciteten er for længst overskredet. Det betyder, at vores medarbejdere ender i bilkøer og med spildte transporttimer, hvor de i stedet kunne være effektive på deres arbejdsplads i vores lokale virksomheder. Transport af varer til og fra kommunens virksomheder påvirkes og vores mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft forringes. Derfor modtog vi også med stor glæde nyheden om, at etableringen af en 3. Vestlig Limfjordsforbindelse nu for alvor er på forhandlingsbordet på Christiansborg.

Tiltrækker nye
Erhvervslivet i Jammerbugten er kendetegnet ved at have mange små og mellemstore virksomheder fordelt bredt på forskellige brancher, og både kommunen og det private erhvervsliv stiller gode rammer til rådighed for de mange, der tager springet i og starter selvstændigt.
Den udvikling vil en 3. Vestlig Limfjordsforbindelse puste positiv til fortæller erhvervschef i Jammerbugt Kommune, Anna Oosterhof.
– Vi har etableret et set-up med service i Jammerbugt Kommune til vores lokale erhvervsliv, som understøtter, at både etablerede og nye virksomheder får den bedst mulige kommunale service. Kombinerer vi det med et kommende løft af infrastrukturen, som gør det lettere både at tiltrække nye virksomheder og kvalificeret arbejdskraft, så har vi et godt fundament for fremtidig investeringslyst.

Læs mere om betydningen af regeringens plan for fremtidens infrastruktur i Nordjylland her:

Læs om fantastiske oplevelser og events