Nyheder
imported

Tema aftener om kirken

Torsdag aften begynder det første af to temaaftener arrangeret af Hune Sogn

Torsdag aften begynder det første af to temaaftener arrangeret af Hune Sogn

Hune Kirke skal restaureres i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid, og der skal ansættes en ny præst. De to begivenheder har ansporet Hune Sogn til at arrangere to temaaftener, hvor man vil forsøge at sætte focus på; Hvem der ejer kirken? Hvem bestemmer og hvem betaler?

De tre spørgsmål er overskriften på aftenerne, hvor man får besøg af henholdsvis arkitekt Jesper Herbert-Nielsen og tidligere formand for Hune Meninghedsråd Poul Jacobsen.

– Vi føler alle, at vi har et vist ejerskab til vore middelalderkirker. Naturligvis skal de være her. Men skal de fortsat være en pryd for landskabet, må de holdes i god stand, og det er ikke gratis, fortæller Erik Normann fra Hune Sogn.

Menighedsrådene har ansvaret for vedligeholdelsen af kirkerne, men både landets 10 stifter og Nationalmuseet har stor indflydelse på, hvordan kirkebygningerne behandles, for selv om kirkerne har stået i næsten 1000 år, er det skrøbelige bygninger, og hvis de ikke plejes nænsomt, vil store kulturværdier gå tabt. 

Der er altså adskillige parter i spil, når der skal træffes beslutninger vedrørende kirkerne, og det er en vanskelig sag, når en middelalderkirke skal restaureres eller moderniseres. Hvem har det afgørende ord, når parterne er uenige, og hvordan bliver omkostningerne dækket?

Det er alt dette man håber at kunne få sat focus på over de to temaaftener.

Torsdag vil Arkitekt Jesper Herbert-Nielsen komme med sine bud i foredraget: Kirkebygningen, dens historie og Nationalmuseets rolle i forhold til middelalderkirkerne.

Foredraget finder sted i Kirkeladen i Hune, torsdag aften kl. 19.30

Læs om fantastiske oplevelser og events