Nyheder
imported

To fluer med et smæk

I Munkens Klit udnyttes situationen, når stikkende hybenroser fjernes i klitterne og der i stedet for skabes nye attraktive levesteder for sjældne dyr og planter. Munkens Klit er en fredning på 37 ha – beliggende langs syd siden af Munkensvej syd for Løkken.

Staten ejer 30 ha. og har indgået et samarbejde med Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna om at forbedre naturen i området. En af de første indsatser er at bekæmpe den invasive art, Rynket Rose, som i folkemunde også kaldes for hybenroser.

Der er en god grund til, at Rynket Rose er en invasiv plante. Den er meget aggressiv i sin vækst, den kan gro alle steder og breder sig med 1 meter om året. Roserne overtager arealer, så intet andet kan gro på området. Roserne stikker og overtager store områder, så man ikke kan færdes der.

I sommer 2019 gennemgik vi hele fredningen og fandt 100 områder, hvor roserne voksede, udtaler projektleder Marianne Fisker, som er ansat i Kaj Kjær Flora og Fauna. Vi talte også roser i de 7 ha. af fredningen, som er ejet af private. Her har Jammerbugt Kommunen nu sammen med ejerne besluttet også at bekæmpe roserne.

Rundt om hele fredningen er der mange sommerhuse, hvor Rynket Rose også vokser. Fonden har i løbet af sommer 2019 holdt en række informationsmøder om naturprojektet og er i løbende dialog med grundejerforeningerne, der er nabo til fredningen. Formanden for grundejerforeningen Munkens Klit, Marianne Fruensgaard udtaler: Vi er rigtig glade for det projekt som Fonden har sat i gang. Vi mener det er vigtigt, at området reetableres og bevares i sin naturlige form. Det giver de bedste muligheder for planteog dyreliv, og er dermed med til at sikre at området bevarer sin herlighedsværdi for grundejerne.

Opgravning af roserne sker med gravemaskine. Det er en meget effektiv måde at bekæmpe roserne på. Man skal dog være omhyggelig med arbejdet. Alle rødderne skal op. Til dette arbejde hjælper flittige hænder fra Jammerbugt Kommunes nytteindsats. Det er et godt eksempel på, at når alle yder en indsats – kan vi gennemføre ambitiøse indsatser for at beskytte og bevare landskabet og naturen, siger projektleder Marianne Fisker. Arbejdet fortsætter hele vinteren til den sidste stikkende rose fjernet fra fredningen. Alle plantedelene køres ud på en mark ved siden af klitten og lægges i store stakke.

Da fonden i sommer talte roserne blev man klar over, hvor mange andre planter, der vokser i området. Bl.a. den smukke blomst Djævelsbid, som blomstrer i august måned med sine lilla blomster. Der blev fundet over 1000 blomstrende planter. Den sjældne sommerfugl Hedepletvinge er afhængig af værtsplanten Djævelsbid. Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Jammerbugt har gjort en stor indsats for at bevare og beskytte Hedepletvinges levesteder. Vi har det håb, at Hedepletvingen også vil komme til Munkens Klit. Dens nærmeste levested er heldigvis kun ca. 5 km. syd for, så der er en god sandsynlighed for, at den også kan komme til Munkens Klit, siger Søren Rosenberg, formand for DN Jammerbugt.

Naturstyrelsen lavede i 2016 nye vandhuller i området, for den sjældne padde Løgfrø. Når roserne graves op skabes der åbne sandområder, som bidrager til bedre levested for Løgfrøen, da den er afhængig af at kunne grave sig ned i sand. Alle de nye sandgryder skal efterfølgende observeres løbende. Hvis roserne skyder igen skal planterne hives op med håndkraft. Informationsmateriale vil tilgå alle sommerhusejerne og gæsterne i husene.

Naturprojektet indeholder flere tiltag for at forbedre naturen i Munkens Klit. Den hidtidige landbrugsdrift af marker i fredningen er nu ophørt og naturen vil kunne udvikle sig til glæde for mennesker, flora og fauna. Når både Naturstyrelsen, Kommunen, Fonden, sommerhusejere og besøgende turister står sammen om en fælles indsats giver det mening.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events