Aabybro

TRAFIK-INDSATS: Jammerbugt er nr. 2 i Danmark

– Jammerbugt Kommune har vundet guld i Kommunernes Trafiktest og er landets næstbedste kommune.
Kommunernes Trafiktest er en årlig test, der følger landets kommuners arbejde med at skabe fremtidens sikre trafikanter.
I undersøgelsen er der fokus på kommunernes samarbejde med politi og skoler om at give børn og unge gode trafikvaner.

Guldkommune
Testen måler blandt andet på trafikundervisning for udskoling, mellemtrin og indskoling, det lokale samarbejde mellem skoler, politi og kommunerne og indsatser for at understøtte skolernes trafikpolitikker.
– Vi er meget imponerede over Jammerbugts indsats. Med de ildsjæle og det tætte samarbejde vi har oplevet i Jammerbugt, så var det bare et spørgsmål om tid, før de blev en Guldkommune. Det stærkt forankrede samarbejde er alfa og omega, når det handler om at skabe resultater, siger seniorkonsulent Janne Gundersen fra Sikker Trafik.
– Stort tillykke til alle børn og unge i Jammerbugt, det er dem, der i sidste ende får glæde og gavn af det store arbejde der bliver lavet af både skoler, kommuner og politiet, siger hun.

Foto: Jammerbugt Kommune

Ros til flot arbejde
Det flotte resultat i Jammerbugt Kommune bunder i et stærkt lokalt samarbejde. Skoler, politikere, politiet og Rådet for Sikker Trafik har sammen gjort et stort arbejde for at højne trafikvanerne hos børn og unge i Jammerbugt Kommune.
– Efter en målrettet indsats og et godt tværfagligt samarbejde, har vi opnået status som guldkommune inden for trafikarbejdet. Det er lykkedes at gøre visionerne til virkelighed – at få dem ført ud i praksis til gavn for børn og unge. Det kan alle parter i samarbejdet være stolte af, og det er et arbejde vi fortsat vil have fokus på, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Regionsvinder
I region Nordjylland har Jammerbugt Kommune med 94 point opnået flest point i testen, og dermed blevet regionsvinder.
Siden sidste år har kommunen forbedret sig med 19 point og er samtidig årets højdespringer, hvilket også var tilfældet i 2019.
På landsplan er Jammerbugt kun overgået af Aabenraa Kommune, der er dette års topscore med 97 point.

Lokalt udgangspunkt
Flere initiativer ligger bag det flotte resultat.
I år har folkeskolerne blandt udarbejdet hver deres trafikpolitik, og før de lokale trafikpolitikker blev udarbejdet, blev der lavet en skolevejsanalyse på hver skole, her var fokus på at skabe de sikre skoleveje fra hjemmet til skolen.

Trafikpolitikken sikrer:

  • at de enkelte skoler får trafikundervisningen sat på skoleskemaet
  • at skolerne laver gå- og cyklistprøver
  • at de har retningslinjer for, når grupper er på tur med skolen og meget mere.

Tværfaglig indsats
– Det er en utrolig flot tværfaglig indsats, der er leveret, og derfor er det også glædeligt, at Jammerbugt kommune har opnået guld i Trafiktesten, siger leder af lokalpolitiet i Hjørring og Jammerbugt, vicepolitiinspektør Sune Myrup.
– Jammerbugt kommune har sat en meget klar retning på området, ligesom kommunen har ydet en stor indsats for at opnå guld, og fra politiets side har vi derfor været glade for, at vi som én af kommunens tætte samarbejdspartnere har kunne støtte nogle af de aktiviteter, der har medført opnåelse af guld i trafiktesten til Jammerbugt kommune, han.

Foto: Jammerbugt Kommune

Særligt samarbejde
I 2018 etablerede Jammerbugt Kommune et samarbejde inden for vej, skole og politi, kaldet VSP-Samarbejdet. Det er kommunen, der er tovholder på samarbejdet, og formålet er at sætte ekstra fokus på trafiksikkerhed og trafikundervisning i kommunen. VSP-samarbejdet har deltaget i en trafikevent i Fårup Sommerland i sidste sæson.
– Vi fortsætter VSP-samarbejdet og dermed udviklingen af trafiksamarbejdet, da vi kan se, at den fælles indsats gavner vores bløde trafikanter”, siger SSP leder Tommy Mogensen.

Ros til skolepatruljer
Et andet nøgleområde for at lykkedes i trafikindsatsen er skolepatruljerne. Hver dag året rundt sikrer de, at børnene kan krydse trafikerede veje omkring skolen. De gør en fantastiske indsats året rundt, uanset om solen skinner, det regner eller sner.
Dertil kommer også, at SSP Jammerbugt har taget trafikadfærd med i deres undervisning ude på skolerne, at der sammen med politiet er et skærpet fokus på ulovlig knallertkørsel, og at Jammerbugt Kommune har købt en trafiktrailer med en cykelmanøvrebane, der bruges i cykelundervisningen ude på skolerne.
Det er blot et uddrag af mange indsatser for at skabe og udvikle sikre trafikanter. 

Læs om fantastiske oplevelser og events