Aabybro

Travlt: Ansætter flere til at behandle lokalplaner

I forbindelse med en enig kommunalbestyrelses vedtagelse af budget 2022 så bliver der afsat 1,2 mio. kr., som skal bruges til at ansætte flere medarbejdere til at arbejde med nye og eksisterende lokalplaner, oplyser Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.

Der er tryk på
Jammerbugt Kommune har nemlig modtaget en lang række ønsker fra borgere og erhvervsliv, der ønsker at få udarbejdet nye lokalplaner, ligesom kommunen også selv behov for at få udarbejdet nye lokalplaner.
– Der sker så meget rundt i hele kommunen og på alle fronter. Der er virkeligt tryk på, og derfor skal vi have ansat flere folk til at behandle lokalplaner, siger han.
– Og med de afsatte midler på budget 20222 bliver det også muligt at opfylde ønsket om at gå i gang med at revidere de nuværende lokalplaner for sommerhusområderne, siger Jens Chr. Golding om de gamle planer, som i mange tilfælde ikke lever op ti nutiden.
Og hvor travlt der er, kan ses i teknik- og miljøudvalgets indstilling til økonomiudvalget med hvilke planer, der skal arbejdes videre med i perioden 1. oktober 2021til 1. maj 2022.
– Og udover disse planer, skulle der også gerne komme ny til, siger Jens Chr. Golding.

Status for de prioriterede lokalplaner:
Færdig:
Lokalplan for Teknologiparken, Aabybro
Lokalplan for Degnelodden, Boliger, Aabybro
Lokalplan for Kulturhus, Boliger og Hotel, Hune
Lokalplan for Rendbæk Øst, Vindmøller (Påklaget)
Lokalplan for 2. del Boliger Solstrålen, Aabybro

Skal endelig behandles efter endt høring:
Lokalplan for nyt boligområde ved Ingstrup
Lokalplan for Rødhus Klit Feriecenter / sommerhusområde
Lokalplan for ændring af Guldager Camping til sommerhusgrunde
Lokalplan for ændring af Saltum Strand Camping til sommerhusområde
Tillæg til lokalplan for fodboldbanen, Centerområde i Hune – salg af boldbane.

Skal udarbejdes og i høring
Lokalplan for Pandrup Midtby
Lokalplan for Gjøl Havn
Lokalplan for nyt boligområde ved Kattedamsvej i Aabybro
Lokalplan for boliger ved Hune Grusgrav (kræver godkendelse af kirken)
Lokalplan for byggegrunde i Nørhalne (placering endnu ukendt)
Lokalplan for mindre sommerhusområder ved Hjortdal.
Lokalplan for 60-80 sommerhusgrunde på Munkensvej i den nordlige del af Jammerbugt Kommune for at sikre, at der er ledige sommerhusgrunde.

Desuden kommer der et ønske om en lokalplan for byggegrunde ved Knøsgaardsvej fra en privat investor.
Der skal også udarbejdes nyt plangrundlag for den hjemviste lokalplan for Thorup/Slette vindmøller, når undersøgelserne er færdige i januar 2022.
Og der skal udarbejdes en lokalplan for ny placering af boldbane i Hune, når der er fundet en placering.

Læs om fantastiske oplevelser og events