Aabybro

Udpeger nyt medlem til DGI-Husets bestyrelse

Bøje Lundtoft er som bekendt blevet valgt til bestyrelsen for DGI Nordjylland, og derfor træder han ud som bestyrelsesmedlem i DGI-Huset i Aabybro, hvor han er udpeget til at repræsentere Jammerbugt Kommune.
Derfor skal Jammerbugt Kommune finde en ny repræsentant til bestyrelsen, og økonomiudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen på sit møde peger på Lars Holt.

Perioden ud
– I bestyrelsen sidder der i forvejen medlemmer, som repræsenterer Aabybro by, så fra kommunens side skal man have et medlem, der repræsenterer kommunen og ikke byen – ikke fordi der er et modsætningsforhold i det, siger borgmester Mogens Chr. Gade.
– Og Lars Holt har en interesse for området, siger han.
I givet fald skal Lars Holt sidde i DGI-Husets bestyrelse i resten af denne kommunalbestyrelsesperiode, altså året ud.

I bestyrelsen er der repræsentanter for:

 • 2 medlemmer udpeget af Brugerrepræsentantskabet
 • 3 medlemmer udpeget af DGI´s hovedbestyrelse
 • 1 medlem udpeget af DGI Nordjylland
 • 1 medlem udpeget af Aabybro Skole
 • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

Den nuværende bestyrelse:

 • Formand: Jens Jungersen
 • Næstformand: Afventer konstituering
 • Repræsentant fra Aabybro Skole: Kristine Fooken Jensen
 • Repræsentant fra Jammerbugt Kommune: Afventer
 • Ræpræsentant fra DGI Nordjylland: Allan Treney
 • Repræsentant for foreninger og brugere: Poul Hove Kristensen og Kristina Jensen
 • Repræsentant for DGI: Michael Walther Borup

Direktør er Claus Poulsen.

Læs om fantastiske oplevelser og events