Nyheder
imported

Udviklingsplan for Vestkysten skal skaffe 23 mio. overnatninger i 2025

En netop offentliggjort udviklingsplan for Vestkysten, skal sætte retningen for turismeudviklingen frem mod 2025.

Tekst: Lotte Kande – Foto: Presse

Det er første gang, at 11 kystkommuner og tre regioner udarbejder en fælles udviklingsplan for turismen og dermed også første gang, Vestkysten betragtes som et samlet produkt.

Udviklingsplanen for Vestkysten skal sikre, der Vestkysten opnår 23 mio. overnatninger i 2025. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Væksten skal ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder, herunder bl.a. Slettestrand/Thorupstrand og Blokhus.

– Vestkysten er et af Danmarks mest populære turistområder, og den nye udviklingsplan skal sikre, at vi i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte områdets store styrker. Kan vi få endnu flere til at få øjnene op for feriemulighederne på Vestkysten, vil det også øge den samlede omsætning op langs hele det vestlige Jylland, siger Erik Buhl, formand for Partnerskab for Vestkystturisme og borgmester i Varde Kommune, og tilføjer: – Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere i forhold til både at løfte kvaliteten af vores ferietilbud og at skabe opmærksomhed omkring dem.

Nu går arbejdet for alvor i gang

– Vestkysten er et af landets vigtigste vækstlokomotiver for turismen og dermed en væsentlig driver for dansk erhverv. Nu er Vestkysten gået foran med en ambitiøs strategi, og samtidig har partnerne bag forpligtet sig i et samarbejde, der også kan være med til at løfte ambitionerne. Planen er et led i den nationale strategi for dansk turisme frem mod 2025, som også udstikker ambitiøse pejlemærker for væksten i dansk turisme frem mod 2025, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Startskud til investeringer

– Vestkysten er rig på unikke steder og potentialer. Men det er vigtigt at gå strategisk til værks og få samlet både kommuner og private investorer om udviklingen. Nu har vi så fået en samlet plan for hele kyststrækningen fra den tyske grænse til Skagen, som omfatter vigtige prioriteter og udviklingsprincipper. Næste skridt er at bidrage til mere konkrete planer frem mod konkrete investeringer, siger adm. direktør Jesper Nygård fra Realdania, som bidrager til at realisere Udviklingsplanen i partnerskab med bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme og de 11 vestkystkommuner. Realdania har gennem årene støttet en række konkrete indsatser langs Vestkysten, bl.a. Vadehavscentret, Bovbjerg Fyr, Klitmøller, Blokhus Bæk, Løkken Moleleje og Skagen Grå Fyr.

Henrik Höhrmann, formand for Dansk Kyst- og Naturturisme, er enig i, at der skal målrettede tiltag til. – Det bliver en af vores hovedopgaver at realisere vækstambitionerne og få dem oversat til faktiske indsatser. Vi kommer til at igangsætte et antal større projekter, som har det til fælles, at de skal løfte kvalitetsniveauet i udbuddet af overnatningsmuligheder og oplevelser langs hele Vestkysten og skabe mere af den rigtige kapacitet som grundlag for, at vi kan indfri vækstmålene. Vi har smøget ærmerne op og ser meget frem til for alvor at tage fat på denne del af processen, nu vi har en fælles plan på plads, afslutter han.

Fakta om Udviklingsplan for Vestkysten

Udviklingsplanen indeholder i alt fem indsatsområder og 19 konkrete tiltag:

En samlet destination – bundet sammen af et stærkt brand og en god turismeinfrastruktur

Stærke feriesteder – stærke og levende kystbyer og destinationer med volumen og liv året rundt

Naturen som hovedattraktion – og med endnu bedre adgang til oplevelserne

Differentieret overnatningskapacitet – mere variation i tilbuddene

Strategisk investeringsfremme – målrettet og professionel indsats for at tiltrække flere investorer

 

Læs om fantastiske oplevelser og events