Nyheder
imported

Vækstprojekt Blokhus-Løkken

Vækstprojekt Blokhus-Løkken vil videreudvikle de to stærke feriesteder til ét sammenhængende, attraktivt resort-område og indfri et stort vækstpotentiale. Projektet møder stor opbakning fra erhvervet.

Blokhus avis – hele Jammerbugtens avis

Tekst: Lotte Kande – Foto: Presse 

Blokhus og Løkken har hver især godt fat i turisterne, men samler de kræfterne, kan de være en vækstmotor i kyst- og naturturismen i Danmark. Det potentiale vil vækstprojektet Blokhus-Løkken indfri ved at skabe et sammenhængende, attraktivt resort-område omkring de to stærke feriesteder. Helt konkret skal projektet føre til en stigning i turismeomsætningen og i antallet af overnatninger i området.

14 forskellige turismevirksomheder fra både Jammerbugt og Hjørring Kommuner er blevet samlet i et Advisory Board.  Første møde er allerede blevet afholdt, og her blev der brain-stormet på ideer til konkrete initiativer i projektet.

Derfor giver det mening

– Erhvervsaktørerne er opmærksomme på, at de er en del af samme brand, og når gæsterne booker, tænker de ikke i kommune- eller bygrænser. Derfor giver det mening at samarbejde om at udvikle turismen og gøre kagen større, så flere gæster besøger området. Sammen kan vi løfte barren, udvikle nye tilbud og produkter og gøre det nemmere for gæsterne at finde rundt i området – og så kan vi forhåbentligt skabe store events med international gennemslagskraft uden for højsæsonen, fortæller Anders Stryhn, Chef for Erhverv, Turisme & Landdistrikter i Jammerbugt Kommune.

Kaj Jensen, centerchef ved Dayz Grønhøj Strand samt bestyrelsesmedlem i Erhvervsforeningen Destination Blokhus, ser ligeledes positivt på at samle to stærke feriesteder til ét sammenhængende område. – Dayz Grønhøj Strand ligger lige i smørhullet af Blokhus og Løkken og jeg fristes til at sige ”endelig”, siger han. Han har i længere tid efterlyst en bedre sammenhæng mellem de to destinationer, hvilket også var ét af hans pejlemærker, da han tidligere på året indtrådte i bestyrelsen for Erhvervsforeningen, Destination Blokhus. –I projektet her har jeg fokus på den fysiske infrastruktur, der bl.a. igennem et opdateret stisystem til gå- og cykelturister, skal koble områderne sammen. Ligeledes arbejder vi for, at der forhåbentlig kan etableres en transportmulighed mellem Løkken og Blokhus, via stranden, fortæller Kaj og fortsætter, – vi har utrolig mange hollandske gæster boende ved os, som netop kommer for at nyde naturen. For dem er den største attraktion stranden, hvorfor der skal gøres en ekstraordinær oplevelse ud af denne ”shuttle” funktion. Fra Blokhus, via stranden, til Løkken er der kun 15 km. afstand. Udover dette er strækningen helt unik, da det er ét af de eneste steder i Danmark, hvor kørsel langs stranden er lovligt.

Budget på 3,2 millioner kroner

Projektet er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes Masterplan for destinationsudvikling under indsatsen Vækstprojekter i særligt prioriterede destinationer. Med finansiering fra – og samarbejde med – de to kommuner Jammerbugt og Hjørring samt finansiering fra Vækstforum Nordjylland er vækstprojektet blevet igangsat med et budget på 3,2 millioner kroner.

Oplevelseszoner og tilgængelighed

I projektet skal der blandt andet arbejdes med oplevelseszoner i og mellem de to feriesteder. Oplevelseszonerne skal synliggøres, og der skal skabes bedre forbindelse mellem dem, byerne, kysten og overnatningsstederne i området. Oplevelseszonerne kan for eksempel være Fårup Sommerland eller rekreative naturområder.

– Både Blokhus og Løkken markerer sig inden for oplevelsesprofilen "klassisk kystferie". Men hvor Blokhus har en særlig styrkeposition inden for børneoplevelser, står Løkken stærkt på de landskabsbårne oplevelser. Som et samlet resort kan feriestederne derfor tilbyde et bredt sortiment af oplevelser til særligt børnefamilierne, som er den primære målgruppe i projektet, forklarer Jacob R. Kirkegaard Larsen, Souschef for Strategi og Udvikling i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Gode ideer til konkrete initiativer

Næste skridt i projektet er at samle de mange gode ideer til konkrete initiativer i et idekatalog og få prioriteret dem. Der er efter først møde nedsat tre arbejdsgrupper, der dels skal arbejde med; tværkommunalt erhvervssamarbejde, fysisk infrastruktur og eventudvikling. Advisory Boardet mødes igen ultimo 2017/primo 2018.

Fakta om projektet

•Vækstprojekt Blokhus-Løkken vil videreudvikle de to feriesteder til et sammenhængende, attraktivt resort-område

•Projektet er et samarbejde mellem Jammerbugt og Hjørring Kommuner, Vækstforum Nordjylland samt Dansk Kyst- og Naturturisme

•Projektet har et budget på 3,2 millioner kroner

•Projektperioden strækker sig over to år med opstart den 1. august 2017 og afslutning i juli 2019

Læs om fantastiske oplevelser og events