Aabybro

Valg til Seniorrådet i Jammerbugt

Lige nu mangler der kandidater til det nye seniorråd, og derfor skal der lyde en kraftig opfordring fra den nuværende formand, Leo Pedersen, til at stille op til årets valg til seniorrådet 2022-2025.
Der skal vælges 13 medlemmer til seniorrådet og forudsætningen for et godt seniorrådsvalg er, at der er kandidater nok at stemme om.

Vigtigt talerør
Seniorrådets væsentligste opgave er at være talerør for de ældre i Jammerbugt Kommune.
Det foregår blandt andet ved, at Seniorrådet deltager i møder med Social- og Sundhedsudvalget og andre udvalg i Jammerbugt Kommune.
Desuden afgiver Seniorrådet høringssvar, inden der træffes politiske beslutninger vedrørende ældreområdet, og har også mulighed for at fremsætte ønsker til nye initiativer.
Kandidater som kunne tænke sig at stille op til valget, skal senest 10. august 2021 fremsende en opstillingsblanket.
Denne blanket kan findes på: Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
Opstillingsblanketten med tilhørende bilag indeholder oplysninger om seniorrådets arbejde, som måske kan give inspiration til at deltage i arbejdet for 60+ årige i kommunen.
Seniorrådsvalget i Jammerbugt Kommune 2021 bliver afholdt som et rent brevvalg.
Afstemningsperioden er 13. – 27. oktober, 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events