Øvrige

Venstre og Dansk Folkeparti i valgforbund

Dansk Folkeparti og Venstre har i den forløbne periode haft et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og det samarbejde fortsætter med indgåelse af valgforbund op til det kommende kommunalvalg.
Samtidig peger partierne på den nuværende borgmester Mogens Chr. Gade som borgmesterkandidat.
– Vi har langt hen ad vejen været enige politisk i perioden, og derfor er det naturligt, at vi fortsat tager ansvar for Jammerbugt Kommunes udvikling og fastholder vores valgforbund – med det mål at videreudvikle vores velfungerende Jammerbugt Kommune under Mogens Christen Gades ledelse, oplyser Ib Nellemann i en pressemeddelelse på vegne af de to partier.

Flere punkter
Valgforbundet er enige om fortsat stort fokus på lokalsamfundene – via projekt Liv i By, skole og lokalsamfund. Samtidigt skal der også fortsat fokuseres på de 4 hovedbyer via en fortsat udvikling af centerby-samarbejdet.
– Vi vil endnu tættere på borgerne. Mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov. Valgforbundet vil sikre rammer for det gode liv med valgmuligheder, uanset om vi er børn eller voksne, normalt fungerende eller handicappede, lønmodtagere eller erhvervsdrivende, siger Ib Nellemann.
Valgforbundet er optaget af etableringen af en indgang for borgerne. Den gode dialog med erhvervslivet skal fortsat udbygges, og der skal være fokus på en optimal infrastruktur.
 Valgforbundet vil sikre den nødvendige opbakning til ildsjæle, lokalsamfund og erhvervsliv, og i den forbindelse og er det vigtigt med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.
– Jammerbugt Kommune er en landbrugskommune. Valgforbundet vil fortsat arbejde for rimelige rammevilkår for landbruget samt også sætte øget fokus på uddannelse.  Der er brug for at endnu flere unge mennesker får en ungdomsuddannelse, og der er brug for at endnu flere uddannes i takt med virksomhedernes behov. Endelig er der brug for en generel højnelse af uddannelsesniveauet i Jammerbugt Kommune.
Trafikplanlægning og -sikkerhed skal opprioriteres.
Skatteprocenten og grundskyldspromillen holdes på det lavest mulige niveau.

Læs om fantastiske oplevelser og events