Brovst

Vild på Jammerbugtsk

(Foto: Poul Nymark)
Jammerbugt Kommune har meldt sig ind i kampen for en rigere natur og bedre biodiversitet med Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune.
Derfor sætter kommunens ildsjæleakademi fokus på “Vild på Jammerbugtsk” med forskellige projekter, der skal give biodiversitet og en vildere natur.
Ildsjæleakademiet inviterer alle interesserede til at høre mere om emnet.
Det sker onsdag 15. september kl. 17.00 til 19.30 på Skovsgaard Skole, Hovedgaden 69.
Ildsjæleakademiet sætter vi fokus på, hvordan ”Vild med Jammerbugtsk” kan inddrages i forskellige projekter og bruges aktivt i forhold til det at være og blive en mere bæredygtig landsby.
I Jammerbugt Kommune er alle landsbyer begunstiget af at have den sjældne og særlige natur tæt på.
Det kan bruges aktivt, som en del af det gode levede liv. Det kan være med til at styrke f.eks. sundhed, bosætning og turisme både ved at have fokus på formidling og på helt konkrete naturtiltag der kan forbedre biodiversiteten. 

(Foto: Poul Nymark)

Aftenens program

 • Vi går samlet fra skolens parkeringsplads ned til Markedspladsen i Skovsgård
 • Velkomst v. formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen
 • Vild på Jammerbugtsk og Naturressourcen (Jammerbugt Kommunes nye Naturpolitik) v. Margrethe Hejlskov og Matilde Grønmo, Jammerbugt Kommune
  Jammerbugt Kommune er som 91 andre af landets kommuner med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Vi kalder det Vild på Jammerbugtsk. Jammerbugt Kommune er også i gang med at udarbejde en naturpolitik – med arbejdstitlen Naturressourcen. Kort intro omkring hvad der sker i kommunen og hvordan Vild på Jammerbugtsk og Naturressourcen også spiller sammen med bæredygtige landsbyer.
 • Bynær biodiversitet og skovhave i Skovsgård v. Pernille Borup Mortensen, Skovsgård
  Markedspladsen i Skovsgård er blevet et spændende udendørs samlings- og læringsrum i Skovsgård, hvor der også har været fokus på bynær biodiversitet. Pernille vil fortælle lidt om deres tanker bag og ideer med projektet.
 • Natur og biodiversitet i Jammerbugt Kommune v. Morten Larsen, Jammerbugt Kommune
  I Jammerbugt Kommune er der meget natur og meget forskelligartet natur. Vi ser på de potentialer der er for landsbyerne i hele kommunen. På hvordan naturen kan inviteres tættere på og blive et endnu større aktiv i hverdagen. Vi ser på hvad der er mad til insekterne og hvad der er levesteder. Vi ser på det vilde og det kultiverede – fordele og ulemper og på hvilke unikke arter der er tæt på hvilke landsbyer. Lokale projekter og mulighederne for at tænke naturen ind.
 • Vi går tilbage til skolen og spiser en sandwich.
 • Drøftelse i mindre grupper med afsæt i aftenens inputs
  Hvordan tænker vi natur og biodiversitet ind i projekterne, så det bliver et aktiv i forhold til projektets formål.
  Lad os inspirere hinanden og bruge hinandens gode erfaringer til at booste projekterne om de så handler om udefaciliteter, forskønnelse af byerne, biodiversitet, turisme, natur og fjordoplevelser, formidling og information eller at skabe gode forbindelser mellem by og den nærliggende natur.
 • Tak for i dag

Det er gratis at deltage i arrangementet. Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding:
Ildsjæleakademi “Vild på Jammerbugtsk” (nemtilmeld.dk)

(Foto: Poul Nymark)
(Foto: Poul Nymark)

Læs om fantastiske oplevelser og events