Aabybro

Vildmoseporten er beboet i juli måned

Hver dag i juli måned er Vildmoseporten åben og bemandet i tidsrummet kl. 10.00 til 17.00.
Det er de frivillige på Gård 18, som sørger for en bemanding, så gæsterne bliver modtaget af et forpagterpar der kan fortælle om gårdens og Vildmosens historie.
På den måde bliver gæsterne rustet til at besøge Store Vildmose og blive udstyret med et kort over mosen, så man selv kan finde rundt til de forskellige.

Fire temaer
Desuden fortæller Vildmoseporten som fortæller om fire temaer.
Det er Vildmosens historie, dyre- og planteliv samt råstoffer, nemlig sphagnum, og der fortælles om landbrug i fortid og nutid, ligesom der er en udstilling i den gamle svinestald, som fortæller om årets gang i kartoffelavlen.
Desuden er der fotos af gårdene samt Centralgården i trediverne og fyrrerne.
Gæsterne kan opleve den gamle kalvestald og hestebåsene, som har været dækket af en svinestald, der i 1949-50 blev bygget hen over den gamle kalvestald.
Det er de frivillige, som har lavet det store arbejde med at restaurere stald og stuehus, mens man har brugt håndværkerfirmaer til at restaurere den østlige stald til en multisal.

Biograf
I svinestalden er der også en biograf, hvor man kan se en film fra opdyrkningen af Store Vildmose i 20´erne, men også en ny film om området og film om Vildmosekartoffelfestivalen, der holdes hver lørdag før efterårsferien.
Den sidste film er en samtale mellem den første forpagter Nordahl Hansen og Jens Olsen, som er initiativtageren til at restaurere Gård 18.
De gamle folk kunne fortælle, at man inden der kom så mange store skovområder, kunne se mosen som et halvrundt landskab, ligesom man fra Sandelsbjerg kunne se 13 landsbykirker i horisonten.

De frivillige
Stort set alt arbejde på Vildmoseporten udføres af de frivillige, som møder op hver onsdag kl. 09.00.
De starter med frisk franskbrød med ost, varm leverpostej og spegepølse til kaffen og der vanker også en lille bjæsk. Herefter arbejder man til 10.30, hvor man har fortjent en øl, hvor efter man arbejder til 12.00 med forskellige sysler, inden man går hver til sit.
På shelterpladsen er man i gang med at lave et komposttoilet, så de overnattende ikke behøver at gå til toilettet,

Læs om fantastiske oplevelser og events