Blokhus Torv
Nyheder

Wayfinding etableres i Blokhus

Torvet bliver omdrejningspunkt

Ambitionerne med Vestkystens Wayfinding-koncept er flerfoldige. For det første skal det vise gæsterne vej og nudge til oplevelser på Vestkysten. Det skal give gæsterne et indtryk af Vestkysten som en sammenhængende destination og understøtte Vestkystens forskellige geografier og parter. Dernæst skal det materialisere Vestkyst-brandet fysisk på Vestkysten og endeligt skal det løfte kvaliteten i skiltning og inventar. Sådan beskrives Wayfinding-konceptet helt kort af Vestkystprojektet, der er udarbejdet af et rådgiverteam bestående af Le Bureau, STED – By og Landskab, Peter Svarre, The Central og Johanne Bugge i årene 2019-2021 og er støttet med midler fra Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskab for Vestkystturisme.

Torvet i Blokhus skal danne ramme om det nye projekt og wayfindingspunkterne etableres i den nordlige ende

Placeres i den nordlige ende af Blokhus Torv

Projektet der forventes færdigt til påsken, 2023 placeres i den nordlige ende af Blokhus Torv, hvor der i dag findes hybenbed og pumpestation. Projektet har vakt så positiv interesse, at lokalt er også Jammerbugt Kommune, Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Blokhus Grundejerforening og Hune-Blokhus borgerforening gået sammen om at forskønne området med hjælp fra Henriettes Havedesign, således elementerne i projektet kan etableres på smukkeste vis. Det betyder at området nu får et løft i form af beplantning herunder marehalm, sandhjælme, fyrbuske mm. og små gangarealer, foruden en trappe der giver gæster, turister og lokale adgang til et hyggeligt rekreativt opholdsområde. I skrivende stund er området allerede blevet fjernet for hybenroser og kridtstreger viser hvorledes området deles op.

Blokhus torv

Denne skitsetegning er den foreløbige, udarbejdet af Henriettes Havedesign. Der vil angiveligt komme små justeringer i takt med projektet skrider frem.


Sådan ser det ud

En stedmarkør, pegeanvisning og et mødested er alle elementer, der skal skabe synlighed. Herfra ”peges” mod ikoniske turistområder i Blokhus, som for eksempel Redningsstationen, Gateway Blokhus og stranden mm. I alt vises 5 pejlinger og fra samme platform findes også siddebænke, således udsigten over byrummet kan nydes.

WAY FINDING 2023 i blokhus

Læs om fantastiske oplevelser og events