Blokhus Medier_logo-01
Nyheder
imported

100 underskrifter imod lukning af Hune Plejecenter

Borgere protesterer mod Jammerbugt Kommunes lukning af Hune Plejecenter. Kommunen sender modspil afsted, hvortil initiativgruppen arbejder endnu hårdere.

Tekst: Louise Kande – Foto: Else-Marie Andersen

Else-Marie Andersen fra Blokhus er blot én af mange borgere, som kæmper imod Jammerbugt Kommunes afgørelse om af lukke Hune Plejecenter til juli. Og selvom et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke hjemmet for de ældre, er kampen ikke helt tabt, hvis det står til Else-Marie Andersen.

Hun er gået i gang med at indsamle underskrifter imod lukningen, og på blot en enkel aften  – til pensionistforeningens julefrokost – er det lykkedes hende at samle 100 underskrifter. Hun vil fortsat gøre alt for at samle yderligere underskrifter, og har lister liggende på Nordstjernen i Blokhus og Hune Bageri. Til Lokalavisen Sydvestvendsyssel påpeger hun, at det er utrolig vigtigt, at fonden Mariehjemmene overtager plejecenteret, og at placeringen af hjemmet er fantastisk for pårørende til beboerne. 

Modspil til Mariehjemmet i Hune

Mariehjemmet i Hune agter at videreføre driften af Hune Plejecenter som friplejeboligleverandør i henhold til friplejeboligloven, og har tidligere udtalt: "Der er netop indledt nye forhandlinger om betingelserne for,  at den selvejende institution “Mariehjemmet I Hune” overtager Hune Plejecenter, der står for lukning af Jammerbugt Kommune" (læs artiklen her: http://blokhus.dk/nyheder/nye-forhandlinger-om-friplejehjem.aspx), men i en pressemeddelelse fra Mogens Gade (V) samt gruppeformændene for Venstre, Borgerlisten, Socialdemokraterne og SF fremgår det at:

"Vi har de seneste dage i NORDJYSKE kunnet læse, at en initiativgruppe forsøger at drive Hune Plejecenter videre som et friplejehjem i Hune. Initiativgruppen har ligeledes udsendt en rundskrivelse til pårørende og beboere på Hune Plejecenter, hvori der orienteres om ”Nyt om etableringen af et friplejehjem i Hune Plejecenter” og at initiativgruppen ”håber snart helt klart at kunne sige, at beboerne på Hune Plejecenter har mulighed for at blive boende. Og at personalet vil kunne bevare sit nuværende arbejde”.

Lukning står ved magt

"På denne baggrund finder Borgmesteren og gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokraterne, Borgerlisten og Socialistisk Folkeparti, det nødvendigt at præcisere, at den beslutning som Kommunalbestyrelsen traf d. 17. september 2015 vedr. lukning af Hune Plejecenter er gældende, og at den vedtagne procesplan for lukningen følges.Der forventes i de kommende år et stigende antal ældre borgere i Jammerbugt Kommune. Dette er en tendens, som har været kendt de seneste år, men som ikke har været fulgt af en stigende efterspørgsel på plejeboliger – tværtimod ses en faldende efterspørgsel på plejecenterboliger. Derfor har Social- og Sundhedsudvalget arbejdet med en kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger, hvor der er taget udgangspunkt i et ønske om større og mere bæredygtige plejecentre, med en fysisk beliggenhed, som modsvarer efterspørgslen. Derfor er det besluttet, at Hune Plejecenter nedlægges pr. 1. juni 2016, som et led i kapacitetstilpasningen.Ellers ville andet center være i fare."

Lukkes Hune Plejecenter ikke, så vil der blot skulle lukkes et andet plejecenter for at sikre den nødvendige kapacitetstilpasning.

"Beslutningen om lukning af Hune Plejecenter står altså stadig ved magt, og vi kan kun beklage den usikkerhed hos beboerne på Hune Plejecenter og for vores medarbejdere, som disse modsatrettede udmeldinger har givet. Mange af beboerne på Hune plejecenter har allerede valgt ny bolig, og der har været afholdt samtaler med medarbejderne om deres fremtid", afsluttes pressemeddelelsen. 

Yderligere modspil tilbage fra initiativgruppen

Initiativgruppen fortsætter dog arbejdet med at etablere et friplejehjem på Hansensvej 2 således, at beboerne fortsat kan modtage døgnpleje. Initiativgruppen har en række ting i gang:

  • d. 24.11 har initiativgruppen været inviteret til at fortælle om planerne for friplejehjemmet Mariehjemmet i Hune i pensionistforeningen i Jammerbugt Kommune
  • d. 4.12 er der bestyrelsesmøde i institutionen Mariehjemmet i Hune
  • d. 7.12 er der møde i beboer- og pårørenderådet på Hune Plejecenter
  • d. 9.12 afholder Hune Blokhus Borgerforening og Vennekredsen for Hune Plejecenter informationsmøde om Mariehjemmet i Hune. Borgermødet vil foregå i Hune Forsamlingshus, og Vennekredsen omdeler invitationen til borgermødet til alle husstande i området.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events