Nyheder
imported

2,3 mil. kr. til at få borgere til sundhedstjek

Jammerbugt Kommune har netop fået bevilliget 2,3 mil. kr. til arbejdet med at få borgere i kommunen, der normalt ikke går til lægen, til at møde op til et sundhedstjek

Jammerbugt Kommune har netop fået bevilliget 2,3 mil. kr. til arbejdet med at få borgere i kommunen, der normalt ikke går til lægen, til at møde op til et sundhedstjek.

Befolkningen i Jammerbugt Kommune er udfordret, når det kommer til sygdomme relateret til livsstil og muskelskelet. Derfor har kommunen søgt og fået bevilliget satspuljemidlerne til at intensiverer den proaktive og forebyggende indsats rettet mod de erhvervsaktive, som er i særlig risiko for at få livsstilsbetingede sygdomme og muskelskeletlidelser.

– Vi har i forvejen en række tilbud til borgerne. Blandt andet rygestopkurser, kostvejledning og KOL. Med bevillingen på 2,3 mio. kr. vil vi arbejde på at opbygge en samarbejdsmodel, som kan rekrutterer borgerne, der er i en særlig risiko for at udvikle kroniske sygdomme. Det er vigtigt både for at fremme sundhed og livskvalitet hos den enkelte, for at øge fastholdelsen på arbejdsmarkedet og for at mindske de samfundsmæssige udgifter på sundhedsområdet, udtaler Hanne Madsen, der er direktør for Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune.

Partnerskab om at nå borgerne
For at nå de borgere, der er målgruppen for indsatsen, har Jammerbugt Kommune indgået partnerskabsaftaler med 3F, FOA, Agri Nord, Pension Danmark og Industriens Pension. 

– Fundamentet for vores indsats er partnerskabet med en række interessenter, der har direkte kontakt til vores borgere. Desuden har de en naturlig interesse i at bidrage til at fremme sundheden blandt borgerne. I 3F er der 1.200 medlemmer inden for transport, som bor i Jammerbugt Kommune. Sammen kan vi opfange, hvis der hos den enkelte er tegn på kroniske sygdomme, forklarer sundheds- og arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.

Afhængig af de enkelte faggruppe, vil indsatserne for at nå borgerne blandt andet omfatte opsøgende virksomhedsbesøg, kontakt via social medier, nyhedsbreve og arrangementer hos faggrupper, hvor Jammerbugt Kommune vil deltage med sundhedsfagligt personale.

Samarbejde på tværs af kommuner
Jammerbugt Kommune har gode erfaringer med at samarbejde på tværs af kommuner. Derfor har kommunen også indgået en aftale med Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommuner. Samarbejdet kommer primært til at være erfaringsudveksling og metodeudvikling.

– Vi er alle tre landkommuner, og har derfor en række fælles træk og foreningsfællesskaber, for eksempel inden for landbrug. Derfor vil et samarbejde styrke vores indsatser, og vil kunne bidrage til en viden om, hvordan vi målretter vores indsats over for borgere i landkommuner, fortæller Jannie Knudsen.

Jammerbugt Kommune forventer at gå i gang med projektet 1. august 2017 og afslutte det i efteråret 2020. Bevillingen falder i tre puljer, den første i år, herefter et beløb i 2018 og i 2019.Ud over Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner, er yderligere otte kommuner valgt til at deltage i projektet.

De udvalgte kommuner er:

Jammerbugt Kommune

Mariagerfjord Kommune
Thisted Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg Kommune

Esbjerg Kommune

Greve Kommune

Næstved Kommune

Syddjurs Kommune

Sønderborg Kommune

Roskilde Kommune 

Læs om fantastiske oplevelser og events