Aabybro

Årets Træner og Årets Leder i Biersted IF

På Biersted Ifs generalforsamling blev der traditionen tro kåret Årets Leder og Årets Træner.

Årets Leder
Årets leder 2020 er Christian Jensen, hvis arbejde i foreningen man ikke umiddelbart lægger mærke til.
– Det er faktisk et utaknemmeligt arbejde. For han får sjældent ros, når det kører uden problemer, men han kan være sikker på, at det bliver bemærket, hvis der sker en fejl, sagde formand for Biersted IF, Henrik Skøtt.
Christian Jensen står for booking af hallen og klubbens lokaler. Han booker ikke alene til private arrangementer og idrætsarrangementer i Bierstedet, men står også for at koordinere håndboldsæsonen så det ikke konflikter med badmintonsæsonen, fodboldsæsonen eller harmonikatræf.
Han hjælper også med at holde hjemmesiden kørende, booker haltider i Conventus og skriver nyheder på vores Facebookside og på Instagram.

Årets træner 2020
Pernille Kronborg er valgt som Årets Træner 2020 på baggrund af følgende indstilling fra Ann Nedergaard:

Jeg vil gerne nominere Pernille Kronborg til årets træner 2020. Jeg har haft den store fornøjelse at træne med Pernille de sidste 3-4 år.
Hun brænder virkelig for arbejdet med de unge piger, som i dag spiller U13A.
Vi har trænet sammen siden de var U10 piger og sikke en forandring disse piger har taget på håndboldbanen, men også udenfor.
For ikke nok med Pernille er velforberedt til træning, så gør hun også meget for, de skal have et godt socialt sammenhold uden for banen og arrangerer fællesspisninger efter træningen, deltager i stævner, bowler og ser noget liga håndbold.
Alt det gør bare, at vi har fået et harmonisk håndboldhold som elsker at komme til træning hver gang, et hold som jeg er stolt af, at være en del af.

Spillerne har hver skrevet en linje hver, hvor de beskriver Pernille:
Hun er engageret til træning. Hun er hjælpsom. Hun er sjov. Hun har lært mig håndboldspillet og forståelsen omkring det.
Hun giver os kampgejst. Hun er god til at arrangere noget socialt for os. Hun gør meget for, vi alle skal have det godt på holdet og at vi spiller godt sammen. Hun er altid godt forberedt til træning

Generalforsamlingen
Der var mødt 30 personer op til den udsatte generalforsamling i Biersted IF. Der var således gået halvandet år siden sidste generalforsamling og det bar formandens beretning præg af. På trods af nedlukning var beretningen meget lang, da der er sket rigtig meget i foreningen siden sidst.

Sommeraktiviteter
Henrik Leding Skøtt kom blandt andet ind på, at der i sommerferien blev der arrangeret aktiviteter for børn og unge, som følge af at mange har været hjemme pga. Covid-19.
Det nye eSportsudvalg arrangerede LAN-stævne. eSport udvalget er i øvrigt ved at være på plads.
Der var i sommer også en aktivitetsuge med fodbold, håndbold, badminton, gymnastik og et motionsløb.
Endelig blev der også afholdt en skatedag på Skatepark Biersted med instruktører fra Aalborg og konkurrencer for de deltagende.
Sommeraktiviteterne var en stor succes, og det ligner noget der med fordel, kan gentages næste år.

Stadionnavnet er solgt
Afdelingen er i god forfatning med to seniorhold, damehold og grandoldboys.
Der er otte forskellige ungdomshold der træner i Biersted, og der er samarbejdshold med Nørhalne og Vadum.
Biersted Stadion er blevet tilføjet en hel del stadionreklamer, et nyt stadionur og stadionnavnet er tilmed ‘købt’ og hedder nu: Nord og Norre Stadion.

Afdelingerne
Man nåede næsten at afslutte sin sæson i foråret. Der manglede kun enkelte runder.
Afdelingen er også i en god forfatning med både dame- og herresenior og syv ungdomshold.
Alle badmintonbaner bliver brugt af motionisterne.
Der er ungdomsbadminton om onsdagen, hvor børn kan stifte bekendtskab med sporten, og der blev i weekenden afholdt klubmesterskab.
To unge 9. kl. piger har sagt ja til at stå for ‘prinsesserne’, der er gymnastik og dans for de mindste piger, der er kommet et nyt yoga-hold og ‘krudt og kugler’, som er energifyldt gymnastik for de yngste drenge, er genopstået.

Mosefest og løb
Der har naturligvis været stille i år, men gennem et flot stykke arbejde er det lykkedes at aflyse eller udsætte aktiviteterne i Mosefest-weekenden uden tab for foreningen.
Der blev holdt et alternativt Moseløbet, og her blev der samlet 22.000 kr. ind til flere legeredskaber ved skateparken. I efteråret blev en sekskantet gynge installeret, som er meget populær.
Kulturudvalget forsøger stadig at lave arrangementer på trods af de restriktioner der nu engang er, og Familieidræt – bliver genoptaget i efteråret. En meget vigtig del af idrætsforeningen, da det er en nem og god måde for nye i byen at stifte bekendtskab med foreningen.
Henrik Skøtt fremhævede også C-holdets indsats,

Hjælperbank
Til at hjælpe med at finde frivillige, er der oprettet en ‘hjælperbank’.
Idéen er, at en ‘bankbestyrelse’ udstyret med en tablet og et spørgeskema, vil spørge folk om de vil hjælpe med specifikke opgaver.
I august 2019 var alle frivillige i foreningen inviteret i Klatreparken i Aalborg. Dette var et nyt tiltag, og vi ønsker fremover at lave et tilsvarende arrangement mindst én gang om året.
– Vi har fået en støtte på 20.000 kr. fra DIFs og DGIs foreningspulje til at afholde et projekt under overskriften ‘Rekruttering af frivillige’, sagde Henrik Skøtt.

Sansemotorisk multihal
– Jeg er stolt af det arbejde jeg sammen med Flemming Steen Thagaard har lavet med Den Sansemotoriske Multihal. Det er efter min mening et projekt, vi bør prioritere meget højt, da det vil udvikle vores forening og give os nogle faciliteter til gavn for rigtig mange i vores område. Det vil give muligheder for nye aktiviteter, men det vil også gavne de eksisterende. Jammerbugt Kommune har i deres anlægsbudget for 2022 afsat 2,5 millioner til dette projekt, sagde Henrik Skøtt.

Læs om fantastiske oplevelser og events