Aabybro

Aflyser operationer i Frederikshavn efter nytår

(Foto: Region Nordjylland)
Regionshospital Nordjylland går efter nytår fra trin 3 til 5 i COVID-19 beredskabsniveau og lukker dermed ned for planlagte ikke akutte operationer i Frederikshavn.
Det sker som led i en samlet plan for at gøre de nordjyske hospitaler robuste til at imødegå en forventet stigning i antallet af indlagte COVID-19 patienter.

Indgår i coronaberedskab
De nordjyske hospitaler har lavet en plan for, hvordan man kan håndtere, at Region Nordjylland hen over julen har oplevet en stigende tendens i antal indlagte COVID-19 patienter i såvel medicinske som i intensive senge.
14. december var der 11 indlagte, og det er 29. december steget til 52 indlagte.
Det forventes, at denne stigning fortsætter hen over nytåret som følge af det stigende smittetryk i Nordjylland i dagene op jul
Derudover er hospitalerne også ramt af, at personale er smittet med COVID-19 eller hjemsendt som nær kontakt til en smittet.

Fra trin 3 til 5
Det betyder, at Regionshospital Nordjylland i første del af uge 1 vil hæve deres COVID-19 beredskabsniveau fra trin 3 til 5, hvilket svarer til en stigning i antallet af COVID-19 senge fra 16 til 24 på pandemiafsnit 105.
Aalborg Universitetshospital forbliver på beredskabsniveau 4, men følger situationen meget nøje.
Konkret betyder det, at der lukkes ned for næsten alle planlagte operationer og behandlinger på matriklen i Frederikshavn, forklarer lægefaglig direktør ved Regionshospital Nordjylland, Søren Pihlkjær Hjortshøj.
– Det skyldes, at det særligt er personale fra Frederikshavn, der er planlagt til at indgå i den forøgede eskalering. Allerede ved en eskalering til niveau 4 ville man blive nødt til at lukke ned for aktiviteten i Frederikshavn, så ved at gå to trin op med det samme, kan vi gøre det samlede nordjyske beredskab for både coronapatienter og øvrige patienter mere robust, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj og fremhæver, at man allerede melder ud nu, så personalet kan varsles rettidigt og forberedes på den nye opgave.

Rammer 360 patienter ugentligt
Nedlukningen af aktiviteter i Frederikshavn vil medføre, at der i betydende omfang bliver reduceret i planlagt patientbehandling, og mange patienter vil få deres behandling udskudt.
På ugebasis vil omkring 110 patienter få udskudt deres operation, ligesom ca. 250 ambulante besøg om ugen må udsættes.
– Desværre må vi skuffe patienter, der havde set frem til at få en operation eller anden behandling, der ikke er af akut karakter. Vi er imidlertid nødt til at vise rettidig omhu, hvis vi skal kunne tage os godt af både coronapatienter og andre akutte patienter. Det håber vi, at de berørte har forståelse for, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj.
Han understreger, at al kræftudredning og kræftbehandling i Frederikshavn vil forsætte uændret – ligesom røntgendiagnostik og neurorehabilitering.

Disse patientgrupper
De patientgrupper, der vil blive berørt, er ortopædkirurgiske patienter inden for hånd-, hofte og rygkirurgi og patienter med nyre- og urinvejsproblemer. Der opretholdes en mindre aktivitet til at sikre behandlingen af de mest presserende planlagte behandlingsforløb.
– Vi håber, at de forlængede restriktioner og overholdelse af myndighedernes anbefalinger snart vil begynde at kunne ses i form af faldende indlæggelsestal. Derefter vil vi som noget af det første få gang i aktiviteten i Frederikshavn igen, så der kan komme gang i de planlagte behandlinger, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj.
Psykiatrien i Region Nordjylland er ikke påvirket af det eskalerede beredskabsniveau og modtager patienter som vanligt. Det samme gør sig gældende med behandling af livstruende sygdomme på eksempelvis kræft- og hjerteområdet.

Fakta

  • Med det hævede beredskabsniveau Regionshospital Nordjylland vil Region Nordjylland samlet have 63 COVID-19 senge.
  • Region Nordjylland har fremsendt en eskaleringsplan til Sundhedsstyrelsen, for hvordan hospitalerne kan øge deres kapacitet for COVID-19 senge til 114 pladser om nødvendigt.
  • Der vil på højeste trin være tale om 73 pladser på Aalborg Universitetshospital og 43 pladser på Regionshospital Nordjylland.

Læs om fantastiske oplevelser og events