Fjerritslev

Aggersundbroen spærres for trafik om natten

Aggersundbroen vil være lukket for al trafik i nattetimerne på hverdage i uge 17 og 18, oplyser Vejdirektoratet.

Kræver vedligehold
Maskineriet på Aggersundbroen trænger til en generel vedligeholdelsesindsats, og samtidig etablerer Vejdirektoratet et nyt hydraulisk system for låsemekanismen mellem broens to klapper.
Det betyder, at broen er lukket fra 26. april til og med 30. april samt igen fra 3. maj til og med 7. maj i tidsrummet fra kl. 00.05 til kl. 05.15.

Lukket for sø-trafik
Der vil dog alle nætter være mulighed for passage kl. 02.00, og udrykningskøretøjer kan altid passere broen ved forvarsel til brovagten.
Broen vil også være spærret for sø-trafik i tidsrummet fra kl. 00.05 til 05.15 fra 3. maj til og med 7. maj.
Dette er udmeldt i Efterretninger for Søfarende (EfS).

Endnu mere driftssikker bro
Arbejdet er planlagt til nattetimerne, så det generer færrest mulige trafikanter og ikke har indflydelse på transport med områdets landbrugskøretøjer.
Efter arbejdets færdiggørelse vil broen være endnu mere driftssikker.
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, der måtte opstå som følge af arbejdet, og opfordrer bilisterne til at orientere sig om arbejdet og den generelle trafiksituation på:
www.trafikken.dk
Vejdirektoratet opfordrer sejlende til at orientere sig på Efterretninger for Søfarende.

Læs om fantastiske oplevelser og events