Pandrup

Alle børn skal have råd til at komme i en forening

Jammerbugt indfører et fritidspas

– Det skal ikke være mangel på penge eller mistrivsel, der forhindrer et barn i Jammerbugt Kommune i at tage del i de oplevelser og fællesskaber, som foreningslivet tilbyder.
Derfor har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttet, at der skal oprette en ordning med fritidspas.
(Arkivfoto)

Økonomi må ikke være en hindring
– Det er vigtigt, at det ikke er på grund af økonomi, at børn ikke kan gå til en ting. Derfor har vi vedtaget en model, der både giver støtte til kontingent og til deltagelse i fodboldture eller spejderlejre, siger Helle Bak Andreasen (V), formand for KFL-udvalget.
Det sker med baggrund i, at medlemskab af en forening giver gode oplevelser, støtter trivslen samt sundhed og læring, og det falder helt i tråd med Jammerbugts ambition om at blive landets bedste fritidskommune.
Samtidig vil flere medlemmer også være en støtte til foreningerne

Fritidspasset:

  • Det gælder for 3 til 18-årige i Jammerbugt Kommune.
  • Støtte til kontingent op til 1.200 kr. per barn per år.
  • Støtte til enkeltstående aktiviteter som fodboldskole og spejderlejr op til 600 kr. årligt.
  • Passet gælder kun til foreninger i Jammerbugt Kommune.
  • Støtten løber 1 år, hvorefter der kan søges igen.

Økonomi er ikke eneste kvalifikation til at få et fritidspas.
Selv om forældrene har en passende økonomi, så kan et fritidspas komme på tale, hvis det opleves, at barnet mistrives.
 
Kontakten
Men hvordan kommer man så i kontakt med foreningslivet, hvis det er et ukendt land.
– Det er bedst, at det er en person fra den nære kreds. Det kan være en repræsentant fra en forening, pædagog eller lærer, der tager barnet med, eller det kan blive en opgave for vores nyansatte foreningskonsulent, siger Helle Bak Andreasen.

Forsøgsperiode
Foreløbig er der sat 200.000 kroner af til projektet.
– Men vi vil følge det tæt. Vi aner ikke, hvor mange børn og unge, der vil benytte det. Så 2020/21 er forsøgsår, siger Helle Bak Andreasen.

Læs om fantastiske oplevelser og events