Nyheder
imported

Asylcentre i Jammerbugt Kommune lukker

Med udgangen af april næste år er det slut med at drive aylscentre i Jammerbugt Kommune. Udlændingestyrelsen lukker centrene som følge af et kraftigt fald i antallet af asylansøgere.

Det lave antal nye asylansøgere i Danmark og udsigten til et fortsat faldende behov for pladser på opholdscentrene har fået Udlændingestyrelsen til at lukke de tre centre i hhv. Brovst, Tranum og Dronninglund.

Efter planen lukkes centret i Dronninglund ved udgangen af januar og centrene i Brovst og Tranum ved udgangen af april 2019. Centrene drives i dag af Jammerbugt Kommunes asylafdeling på kontrakt med Udlændingestyrelsen.

For borgmester Mogens Christen Gade kommer meldingen dog ikke som et chok: ”Vi var godt klar over, at der ville komme flere lukninger, men vidste jo ikke om det ville ramme Jammerbugt Asylafdeling. Med lukningen slutter en epoke på omkring 25 år, hvor der her i området har været drevet asylcentre, først i den tidligere Brovst Kommune og nu i Jammerbugt Kommune. Det har været en spændende opgave, og jeg vil gerne takke alle dem, som har været med til at sætte Jammerbugt Kommune på landkortet som en vigtig og kompetent asyloperatør gennem alle årene. Det gælder både ledere, medarbejdere og de mange frivillige som har taget del i opgaven. Nu må vi så prøve at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre med arbejde eller uddannelse”

Udlændingestyrelsen understreger, at samarbejdet med Jammerbugt Kommune om asylcenterdriften har været rigtig godt og at Jammerbugt Kommune har løftet indkvarteringsopgaven på fornem vis gennem mange år.

Samtidig med lukning af opholdscentrene ophører en række tilknyttede aktiviteter som f.eks. voksenskole og sundhedsordning. Lukningen berører i alt ca. 60 medarbejdere i Jammerbugt Asylafdeling. Hertil kommer en række andre funktioner, både i og uden for Jammerbugt Kommune, som asylområdet har købt ydelser af. Det gælder f.eks. undervisning, psykologbistand, børnepasning, tandpleje og sundhedspleje. I overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes personalepolitik vil der blive taget hånd om de medarbejdere, hvis arbejdssituation bliver påvirket af lukningen. Jobcenter Jammerbugt vil derfor allerede fra i dag stå til rådighed, for at understøtte processen i forhold til medarbejdernes fremadrettede beskæftigelse.

De ca. 800 beboere på centrene bliver boende, indtil de enten får opholdstilladelse eller endeligt afslag på asyl og overflyttes til et udrejse- eller hjemrejsecenter. Asylansøgere som ikke har fået afgjort deres sag når centrene lukker, vil blive overflyttet til andre opholdscentre.

Udlændingestyrelsen har i år lukket otte asylcentre i Danmark, heraf to drevet af Jammerbugt Asylafdeling. Når de varslede lukninger er gennemført i april 2019, vil der være 14 asylcentre tilbage. I begyndelsen af 2016 var der 98 asylcentre.

Læs om fantastiske oplevelser og events