Aabybro

Beboere i Knøsgård generet af ulovlig tung trafik

Beboere i Knøsgård har henvendt sig til Jammerbugt Kommune med en bekymring for trafikken på Knøsgårdvej.
Beboerne vil gerne sikre, at tung trafik ikke kan benytte vejen og har derfor en række forslag om bump, nye chikaner og indsnævring til én vejbane.
Desuden efterlyses skiltning, der leder tung trafik ad Toftevej i stedet.
– Det er faktisk allerede sådan i dag, at vi skilter med at tung trafik ikke må køre gennem Knøsgård. Men det gør man så alligevel både med store landbrugsmaskiner samt lastbiler med sættevogne, selv om de også ødelægger vores chikaner, siger Jens Chr. Golding, formand for trafiksikkerhedsrådet, der vil behandle henvendelsen på sit næste møde.
– Og der er et trafikalt problem. Som vi vil diskutere i rådet, siger han.

Behov for omfartsvej
Gennemkørsel på Knøsgårdvej med køretøjer over 20 ton er ikke tilladt, men den seneste trafiktælling på vejen i januar 2020 viser, at der dagligt kører 941 køretøjer på vejen, hvoraf 1,4 pct. er lastbiler – heraf 0,2 pct. lastbiler som er over 12, 5 meter.
Desuden er Knøsgårdvej en af to adgangsveje til både et industriområde samt genbrugsplads, hvilket betyder meget trafik.
– De her problemer er endnu et udtryk for, at vi mangler en omfartsvej øst om Aabybro fra Ny Aabyvej til Aabyvej vest for Biersted, siger Jens Chr. Golding.
– På den måde vil vi undgå, at den tunge trafik, som skal til og fra motorvejen, kører gennem Aabybro by og i stedet lede den uden om byen. Derfor har vi brug for, at vi afsætter en ordentlig pulje penge til en omfartsvej, mener han.

Læs om fantastiske oplevelser og events