Pandrup

Betydningsfulde fund, hvor ny skole skal bygges

Rester af bebyggelser fra vikingetiden

På forhånd havde arkæologerne store forventninger til den forundersøgelse af de marker ved Jetsmark Kirke og sundhedshuset, hvor Jammerbugt Kommune vil opføre den nye Jetsmark Skole.
Og forventningerne holdt stik.

Der er gjort flere fund på arealet ved Jetsmark Kirke, hvor den nye skole skal bygges. Foto: Flemming Dahl Jensen

Et hot spot
Forundersøgelsen af området er netop afsluttet, og der blev fundet en hel del skjulte fortidsminder på arealet.
– Det var i forvejen et hot spot for os, da man på naboarealet mod vest tidligere har fundet grubbehuse, fortæller arkæolog Christian Klinge, som har stået for forundersøgelsen.
Grubbehuse er værkstedshytter, der er gravet en meter ned i jorden og fortrinsvis brugt til vævning.
– Desuden har vi på arealet mod sydøst i forbindelse med byggeriet af sundhedshuset tidligere fundet bebyggelser fra vikingetiden og den tidligere middelalder, fortæller Christian Klinge.

Der er gravet mange lange grøfter. Foto: Flemming Dahl Jensen

Langhus fra vikingetiden
Og på arealet, hvor skolen skal opføres blev der fundet:
– 14 grubbehuse og bebyggelser fra bronzealderen. Vi har fundet mindst et langhus fra vikingetiden og mindst to huse fra den tidlige middelalder. Muligvis fra den tid, hvor også Jetsmark Kirke blev opført. Muligvis, siger Christian Klinge.
– Men det vil en udgravning fortælle mere om, tilføjer han.

Der var sat mange markeringer op. Foto: Flemming Dahl Jensen

Der kommer en udgravning
Museets folk dækker de mange grøfter til igen og har torsdag 2. april sendt en rapport til Jammerbugt Kommune om fundene, som i realiteten betyder, at der skal foretages en udgravning.
Hvis der skal bygges på arealet, så skal der nemlig først foretages en udgravning, da det er ulovligt at ødelægge fortidsminder, hvilket et byggeri vil medføre.
Christian Klinge kender hverken til en tidsplan eller et budget for en udgravning, da det ikke er hans bord.

Læs om fantastiske oplevelser og events