Nyheder
imported

Blokhus Kanonlaug skyder solen ned hele sommeren

Traditionen tro, kan man hver aften fra d. 2. juli møde de glade kanonerer – og se dem skyde solen ned kl. 21.00

– Giv agt! Der skydes!,sådan lyder det fra kanonererne inden de skyder solen ned, hver aften kl. 21.00 frem til d. 13. august.Ordene er efterfulgt af et brag fra den over 200 år gamle Engelske skibskanon, og kanonaffyringerne er igennem årene blevet et stort tilløbsstykke, som altid samler masser af gæster, turister og nysgerrige ved Strandkiosken, stranden Blokhus.

Kanonen er placeret lidt oppe i klitterne, tæt ved Strandkiosken. Dette er for, at de mange interesserede tilskuere bedre kan se kanonen blive skudt af, og kanonererne får dermed også et endnu bedre overblik over publikum.

SET & SKET

Blokhus Kanonlaug har igen i år været utrolig behjælpelige med saluteringer. I år har de bl.a. – indtil videre – deltaget med saluteringer til:

  • Påske-ægsjagten og den stor påske-event i Blokhus blev i marts også skudt i gang af Kanonlauget.
  • Salut i anledning af Dronningens fødselsdag på Blokhus Torv i april.
  • Salut ved Sandsgaarden på Klitvej i april i anledning af, at Feriekolonien i år fejrer 100 års jubilæum.
  • Åbningsindvielsen af Skulpturparken Blokhus – åbning af Blokhus Sandskulpturfestival i maj.
  • Åbning af Blokhus internationale Træskulpturfestival i Skulpturparken i juni.

Kanonlauget skød også arrangementet i gang til ferniseringen af kunstværket ”Flow” på Blokhus Strand i starten af juni, i forbindelse med Landshape Festival Blokhus 2016.

Blokhus Kanonlaug

Blokhus Kanonlaug er oprettet sommeren 2009. Laugsstyrelsen er Laugets øverste myndighed. Laugsstyrelsen ledes af Oldermanden. Laugets kanonérer og laugsbrødre er alle hæderlige og velagtede borgere. Der optages ca. 30 mænd og kvinder som laugsbrødre.

Historien bag kanonen

Blokhuskanonen blev fremstillet i slutningen af 1700-tallets England og fundet på stranden i Blokhus som vraggods i begyndelsen af 1800-tallet under Englandskrigen (1807-14), hvor mange britiske krigsskibe forliste i Jammerbugten.

Blokhuskanonen – et fund fra 1700-tallet

Blokhus-kanonen stammer fra England. Den blev fremstillet i slutningen af 1700-tallet og fundet på stranden som vraggods i begyndelsen af 1800-tallet under Englandskrigen (1807-14), hvor mange britiske krigsskibe forliste i Jammerbugten. I en periode blev kanonen anvendt som salutkanon. Mest almindeligt var det at skyde en velkomstsalut af ved skudehandlerskibenes ankomst, da Blokhus Strand var svær for skibene at se, når de kom ind i Jammerbugten. En velkomstsalut kunne derfor vise skibene, hvilken retning de skulle sejle.

For at undgå, at tyskerne skulle hjemføre Blokhus-kanonen i 1864, blev kanonen nedgravet i klitterne, hvorefter den i mange år stod ved Strandingskroen og blev genstand for badeturisternes opmærksomhed. Indtil 1910 blev kanonen traditionelt skudt af nytårsaften af fisker Johan Sørensen. Siden hen har Blokhus-kanonen overvundet mange omskiftelige situationer. Sidst har den haft sin placering ved en restaurant i Klitmøller. Blokhus-kanonen er omsider tilbage og indgår som en del af Blokhus’ historiske identitet. I højsæsonen affyres kanonen ved solnedgang.

 

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events