Blokhus Medier_logo-01
Nyheder
imported

Børnehave sætter fokus på sprog

Hune Naturbørnehave sætter fokus på den sproglige udvikling hos børnene

 Hune Naturbørnehave sætter fokus på den sproglige udvikling hos børnene.

Fremover vil Hune Naturbørnehave sætte langt mere resourcer af til at holde fokus på børnenes sproglige udvikling.

Det gør man fordi at man ser det som en meget vigtig udvikling i børnenes udvikling. Man har blandt andet kig på sprogrelaterede aktiviteter.

– Vi bruger for eksempel dialogisk læsning, historiefortælling, samtaler i dagligdagen, emner om temaer, rim/remser, sange (tit med fagter) og sanglege, små quizzer, teater m.m, siger sprogpædagog Githa K. Nybo Christensen.

Githa K. Nybo Christensen er ikke i tvivl om at børnehavens fokusering på den sproglige udvikling vil betyde meget for børnene. Foto: Pressefoto

Man har etableret en decideret sproggruppe, hvor der er mere tid og rum til det enkelte barns vanskeligheder.

– Vi føler det er godt at have den mulighed, da de sprogsvage børn får mere plads til at turde åbne sig i en lille gruppe først, og senere så blander sig i den store gruppe.

I sproggruppen sættes der fokus på små historier, små lege, rim/remser, modsætninger, små spil, mundgymnastik m.m. Der er også været perioder hvor man taler om modsætninger, farver, og andre små emner.

Ifølge Hune Naturbørnehave er indsatsen vigtig for det enkelte barn, i forhold til det at kunne kommunikere med andre børn og voksne, men også i forhold til at opbygge sociale relationer med andre og konfliktløsning, og i det hele taget at kunne klare sig senere i livet mht. uddannelse og job.

Læs om fantastiske oplevelser og events