Aabybro

Børnenes Univers bliver større

Den private institution, Børnenes Univers på Hovensvej i Aabybro, oplever så stor søgning, at den nu har søgt og fået tilladelse til at udvide.
Dermed øges antallet af heltidspladser for børn i alderen 0 til 6 år fra 37 til 50 pladser.

Vækst i området
Børnenes Univers blev oprettet i foråret 2017 med plads 25 heltidsbørn samt to bufferpladser, men blev allerede i august 2017 udvidet til at passe 37 børn.
Og for kommunen kommer ønsket om den seneste udvidelse belejligt, da der er stor vækst i både indbyggertal og nybyggeri i Aabybro – særligt i områderne nær Børnenes Univers.

Overholder kravene
Samtidig er Børnenes Univers blevet udvidet fra at rumme cirka 300 kvadratmeter til at være 366 kvadratmeter og opfylder dermed kravene om, at der skal være mindst 3 kvadratmeter frit gulvareal pr. barn, når det gælder vuggestue, samt mindst 2 kvadratmeter for børnehavedelen.
Selv om der udelukkende ville være vuggestuebørn i institutionen, ville den stadig kunne rumme 50 vuggestuebørn på 232 kvadratmeter frit gulvareal.
Ligeledes overholdes kravene til udendørs opholds- og legeareal med et areal på ca. 1.800 kvadratmeter.

Godkendelse på plads
Derfor har teknik- og miljøudvalget sagt god for udvidelsen, ligesom børne- og familieafdelingen ikke har indvendinger mod en udvidelse, da godkendelseskriterierne er overholdt.

Læs om fantastiske oplevelser og events