Blokhus

Borgermøde for alle i Blokhus

(Foto: Poul Nymark)
Blokhus & Omegns Grundejerforening inviterer alle interesserede til et borgermøde tirsdag 29. marts kl. 17 til 19 på Restaurant Nordstjernen i Blokhus.
– Vi vil gerne imødekomme de mange henvendelser og opfordringer, som vi har fået, om at få belyst blandt andet administrationen af lokalplaner samt belyst de mange dispensationer, der giver frustrationer, oplyser Jens Saabo, formand for Blokhus & Omegns Grundejerforening.

Kæmpe sommerhuse
Mødet indledes med en præsentation af den nye formand for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard, samt næstformand Lisbet Emmery, ligesom teknisk forvaltning vil være repræsenteret med teamleder for planafdelingen, Kell Agerbo, i spidsen.
Desuden vil dagsordenen omfatte kæmpe sommerhuse samt evt. placering af disse og en gennemgang af, hvad en bebyggelsesprocent omfatter.
– Vores hovedsigte er, at vi gerne vil bevare områdets karakteristik som sommerhusområde, siger Jens Saabo.
For høj hastighed og behovet for trafikdæmpende foranstaltninger på Aalborgvej gennem Blokhus ned mod stranden er også et punkt sammen med for høj hastighed på de små veje i Kryle Klit.
Endelig vil der blive alt om vej-ret, herunder forskel på ret og pligt ved privat fællesvej og offentlig vej.
Grundejerforeningen understreger, at mødet er for alle.

Dagsorden:
1. Velkomst ved Blokhus & Omegns Grundejerforening.
2. Præsentation af formand og næstformand for det nye teknik- og miljøudvalg.
3. Gennemgang af erfaringer med administration af de 6 lokalplaner, herunder håndhævelse og dispensationer.
4. Fokus på aktuelle sager og debat om administration af nuværende planer.
5. Oplæg, status og debat om kæmpe sommerhuse.
6. Eventuelt.

Læs om fantastiske oplevelser og events