Brovst

Borgermøde om Kommuneplan21

Tirsdag 28. september inviterer Jammerbugt Kommune alle borgere til borgermøde om Kommuneplan21. Det sker i Brovst Hallen kl. 19.00.
På borgermødet informerer kommunen om de ændringer, tilføjelser og nye tiltag, der er foretaget ved revisionen af kommuneplanen/ Kommuneplan21.

Lokalplaner
I Brovst Hallen er der cafeer og stationer, hvor borgere kan få uddybende information om bl.a. rammeområder, Det Grønne Danmarkskort og klima.
Borgere, erhvervslivet og andre interesserede kan også få indblik i, hvad der gælder for hver enkelt ejendom.
Som afslutning på mødet, vil der blive samlet op på aftenens dialoger, og informeret om den videre proces for Kommuneplan21.
Der er ingen tilmelding.
Mødet forventes at slutte seneste kl. 21.00.

Læs om fantastiske oplevelser og events