Pandrup

Borgermøde til november om midtby, rambla og fællesskab

Der blæser milde vinde med forandring og udvikling over Moseby, Kaas og Pandrup i disse måneder.

Interessenter samlet
Tidligere i denne måned mødtes borgmester Mogens Chr. Gade (V) og formand for teknisk udvalg, Jens Chr. Golding (S) med repræsentanter fra det lokale foreningsliv, Pandrup Borgerforening samt Pandrup Kaas Handel & Erhverv.

Jetsmark I Bevægelse
Formålet var at gøre status på de tre store projekter, der er i støbeskeen i området.
Der blev gjort status på Jetsmark Lokalråds projekt, Jetsmark I Bevægelse.
Det handler om, at de tre bysamfund – Moseby, Kaas og Pandrup – skal arbejde sammen og bruge hinandens styrker til gavn for et nyt fællesskab, nemlig Jetsmark, oplyser borgmester Mogens Chr. Gade.

Stisystem og midtby
– Desuden blev der gjort status på arbejdet med Ramblaen, som er det stisystem, der fysisk skal binde Kaas og Pandrup sammen. Her er folkene bag kommet et godt stykke og har blandt andet arkitekt tegnede forslag at præsentere, siger borgmesteren.
– Endelig så vi nærmere på selve midtbyplanen for Pandrup, og også her var der fremdrift. Det er meget positivt, at der er fremdrift på alle 3 fronter, siger Mogens Chr. Gade.

Udvikling er sat i gang
Han pointerer, at hele udviklingen bygger på de positive elementer, der allerede er sat i gang i området.
Det er byggeri af det nye Skolecenter Jetsmark, modernisering og udvidelse af Jetsmark Idrætscenter samt de to byggemodninger af byggegrunde.

Borgermøde til november
Der er planlagt endnu et statusmøde til oktober, inden alle tre projekter bliver lagt frem på et borgermøde ultimo november.
– Her bliver det hele præsenteret, og vi skal prøve at skabe ejerskab til projekterne og få flere folk, foreninger og forretninger til at være med til at realisere det, siger borgmesteren.

Der er planer for at udvikle dette område i Pandrup midtby.

Boligselskab og investorer
Den videre færd for udviklingen af midtbyen handler nu om aktører.
– Vi skal finde ud af, hvor mange der er med og hvilke bygninger, der kan involveres. Hvilke private investorer er der? Hvor stor en grad skal kommunen være med, og så er det vigtigt at få et boligselskab med i processen, siger Mogens Chr. Gade med henvisning til udviklingen af Aabybro Centret med nye boliger og forretninger.

Læs om fantastiske oplevelser og events