Brovst

Borgmester Mogens Chr. Gade fylder 60 år

Mandag 8. marts runder borgmester Mogens Christen Gade 60 år og kan se tilbage på mange også politisk indholdsrige år.
Det er nemlig 31 år siden, at han fik sæde i kommunalbestyrelsen i den daværende Brovst Kommune, og mindre end to år senere blev han formand for socialudvalget og senere borgmester i først Brovst og siden Jammerbugt Kommune.

Rammerne for et godt liv
Og det er blevet til utallige timer, møder og ikke mindst oplevelser.
– Det, der driver mig i alle sammenhænge, er spejderleder Robert Baden-Powells ord om, at vi skal prøve at efterlade denne Verden lidt bedre til vores efterkommere, end da vi overtog den, fortæller Mogens Chr. Gade.
– Det oversætter jeg til, at vi skal gøre en  forskel for mennesker. Vi skal sikre, at der er rammerne for et godt liv, om så det er erhvervsliv, fritidsliv eller pensionistliv. Hvis rammerne er der, så skal mennesket nok udfylde dem selv. Hvis der på en folkeskole er rammerne til en god udvikling, så bliver det også til godt for eleverne, forklarer han.

Det er en livsstil
Det tager mange af døgnets timer at være borgmester med tilhørende poster, men timerne er aldrig blevet talt.
– For mig er det en livsstil. Jeg har altid sagt, jeg har haft Verdens tre bedste jobs. Skolelærer, borgmester i Brovst og borgmester i Jammerbugt. Jeg har aldrig talt timer og har altid som lærer og i mit arbejde med fodbold og spejder været vant til, at det kan tage ekstra tid.
– Jeg sørger for at inddrage familien i det. Vi kan tage på en søndagstur for at se et område, hvor der skal være en ny lokalplan, en ny udstykning eller byudvikling. Jeg er privilegeret ved at have dette job og privilegeret, fordi hjemmefronten giver mig muligheden for det, siger Mogens Chr. Gade.

Et overraskende valg
Mogens Chr. Gade har altid været interesseret i samfundsforhold, og der blev altid talt om det i hans hjem, selv om forældrene ikke var politisk aktive.
Han blev også samfundsfaglig student og havde samfundsfag og historie på lærerseminariet.
Og så har han altid haft et meget aktivt fritidsliv med spejder, fodbold og musik.
Det blev der lagt mærke til lokalsamfundet, da der skulle findes nye politiske kandidater.
Og da Mogens Chr. Gade i ferier fra seminariet og i pelsningstiden arbejdede for minkavler og lokal Venstre-høvding, E. Winther Larsen, blev han spurgt af arbejdsgiveren, om han ikke skulle være medlem af Venstre.
Senere blev han også opfordret til at stille op til kommunalvalget.
– Jeg havde den opfattelse, at jeg var tiltænkt en rolle som fyld, der skulle trække lidt stemmer til listen, så andre kunne blive valgt. Men jeg blev stemt ind i kommunalbestyrelsen. Det kom noget kun bag på mig, husker han om valget i november 1989.

Markant indflydelse
Mogens Chr. Gades interesse for skole og fritidsliv blev ført med ind i det lokalpolitiske arbejde, og han fik ret hurtigt markant indflydelse med plads i økonomiudvalget samt tjansen som politisk ordfører, mens Mysager var Venstre-borgmester.
Men der opstod uro i socialudvalget, og halvandet år inde i valgperioden betød det, at formanden måtte gå ud af udvalget og overlade posten til partikollega Gade.
– Det var et meget spændende område med blandt andet omstillingen af ældreområdet. Jeg var draget af det og var formand for socialudvalget i 10,5 år, også mens Socialdemokratiet havde borgmesterposten i Brovst, fortæller Mogens Chr. Gade.

En ung kandidat
Ved valget i 2001 blev han opfordret af sit parti til at blive borgmesterkandidat, men der skulle først gives grønt lys hjemmefra.
Når man bliver formand for socialudvalget i alder af 30 og borgmesterkandidat som 40-årig, så var der nogle, som kunne have den mening, at man vist gik og troede, at man var noget.
Samtidig var der en forventning om, at Venstre ville gå tilbage, og Borgerlisten kunne måske rende med borgmesterposten, men Venstre gik frem, og der var flertal for Mogens Chr. Gade som borgmester.

Lys fremtid for Jammerbugt
Det har han været siden, og en af de store glæder ved jobbet er folkeligheden.
– Jeg nyder, når folk siger hej på gaden og vil have en snak om stort eller småt. Jeg nyder, når folk kommer i borgerservice på rådhuset og lige stikker hovedet ind og siger, at nu er det vist på tide at få bygget nogle seniorboliger, forklarer Mogens Chr. Gade.
Og fremtiden på den korte bane er også klar.
– Der er jo opstillingsmøde i Venstre i april, og jeg har tilkendegivet, at jeg stiller op igen.
– For Jammerbugt som helhed ser fremtiden lys ud. Kommunalbestyrelsen har i fællesskab drevet kommunen til det rigtige sted fagligt og økonomisk, så der er et lyst udgangspunkt for vores kommune.

Fødselsdagen
Selve fødselsdagen fejres med den nærmeste familie her i weekenden med hensyntagen til restriktionerne..
Hvis corona-situationen tillader det, så overvejer Mogens Chr. Gade en markering af den runde dag i løbet af sommeren.

Kort om fødselaren:

 • Mogens Chr. Gade er født 8. marts 1961.
 • Han er uddannet folkeskolelærer i 1984 og arbejdede som lærer på Øland/Langeslund Skole i 16,5 år, inden han blev borgmester.
 • Han er aktiv i lokalsamfundet Skovsgaard, hvor han bor – nu især med spejder – tidligere også med musik og sport.
 • Mogens Chr. Gade bor med Lene Svenning. Sammen har de datteren, Sofie, der er flyttet hjemmefra.
 • Han er udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2015.

Kort om karrieren:

 • Mogens Christen Gade blev ved kommunalvalget i 2005 valgt til formand for sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune og blev 1. januar 2007 Jammerbugt Kommunes første borgmester. En stilling, han siden har besiddet.
 • Inden da var han borgmester fra 2001 og frem mod kommunesammenlægningen i tidligere Brovst Kommune.
 • Han blev medlem af kommunalbestyrelsen i 1990, og var i alle årene medlem af økonomiudvalget.
 • Fra 1991-2002 var han også formand for socialudvalget i Brovst Kommune.

Mogens Chr. Gades poster:

 • Formand for BRN – Business Region North Denmark 
 • Formand Erhvervshus Nordjylland
 • Formand Fjerritslev Gymnasium
 • Formand for Blokhusfonden
 • Næstformand for de Nordjyske Kommuner – KKR Nordjylland
 • Næstformand i bestyrelsen for destination Nordvestkysten
 • Medlem af bestyrelsen for Aalborg Lufthavn
 • Medlem af bestyrelsen for Aalborg kongres og kulturcenter – Aalborg Hallen
 • Medlem af komiteen for 3. Vestlig Limfjordsforbindelse NU
 • Medlem af KL’s repræsentantskab
 • Medlem af bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab
 • Medlem af bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme

Læs om fantastiske oplevelser og events