Løkken

Bunkere graves fri i Løkken

Frivillige skaber ny oplevelse
Løkken Bunkere2

En frivilliggruppe arbejder lige nu på at åbne 4 bunkere for offentligheden. Nummer 1 er åbnet, og nummer 2 er godt på vej. Ambitionen er at alle bunkere, der er beliggende i den kommunalt ejede fredskov tæt på Løkken by, skal være tilgængelige for offentligheden i løbet af året, fortæller Ole Kjær – en af de frivillige i bunkergruppen, der står bag initiativet.
Ole Kjær har tidligere været involveret i en bynær hundepark, som ligger samme sted og foreslog sammen med Christian Jessen efterfølgende at arbejde med at fritlægge bunkerne, så interesserede kunne komme ind i dem.
-Vi fandt ud af mange slet ikke vidste at de eksisterede.
Projektet blev taget godt imod af Hjørring Kommune, som ejer området, og de tilbød samtidig at hjælpe i mindre omfang bl.a. med at stille maskiner til rådighed.
-Det er vi naturligvis glade for. Vi er kun 5-6 frivillig i gruppen, og det er et stort arbejde, fortæller Ole Kjær, men vi arbejder på at tilbyde en guidet bunkertur allerede her i juli måned.

Løkken Bunkere2
Løkken Bunkere2

Guidede ture

Alle bunkere er forbundet med løbegange, og der er en spændende historie. Den vil vi gerne udbrede, og er man interesseret i at deltage, så er det muligt at kontakte Løkken Museum eller Løkken Turistkontor, som i forvejen arrangerer bunkerture til Furreby Kystbatteri, siger Ole Kjær og fortsætter: På sigt vil vi gerne arbejde med at der bliver en form for information ved bunkerne, så gæsterne bedre kan orientere sig, og ønskescenariet er samtidig at bunkerstien bliver forbundet med Sti 100.


Turene, der vil vare ca. 2 timer, vil koste et beskedent beløb på ca. 40 kr., og så bliver det samtidig muligt at støtte foretagendet via mobilepay, for dem der har lyst til det.
Man kan komme frem til hundeparken og de 4 bunkere ved at parkere på brugsens parkeringsplads i Løkken. Gå under landevejen via tunnellen og du er fremme.
-Man kan allerede se bunkerne i skoven, men man kan bare ikke komme ind i dem alle endnu, afslutter Ole Kjær.

Læs om fantastiske oplevelser og events