Blokhus

Corona-krisen presser Museum for Papirkunst

– I marts 2018 åbnede den kendte psaligrafi-kunstner, Karen Bit Vejle, Nordens eneste Museum for Papirkunst i Hune og har siden haft flere forskellige spændende udstillinger.
Lige nu er det blandt andet papirklip af H. C. Andersen.
Men Corona-krisen og nedlukningen har været hård ved museet, som derfor er blevet økonomisk skrøbelig, og krisen truer dets overlevelse.

Verdenskendte værker
Derfor overdrager Karen Bit Vejle sine verdenskendte værker samt museet til en selvejende fond, så det giver Jammerbugt Kommune mulighed for at yde driftsstøtte.
En sådan kommunal blåstempling af museet vil også betyde, at to fonde vil støtte det unikke museum.

Budgetforhandlinger
– Vi er positivt indstillede, men vi har ikke penge til det i udvalget, siger Helle Bak Andreasen (V), formand for Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget.
– Derfor oversender vi ønsket til de kommende budgetforhandlinger, siger hun om en ansøgning om driftsstøtte på 500.000 kroner i 2020 samt 2021 som følge af virkninger fra Corona-krisen.
– Når der er tale om en fond, så vil støtte være muligt, ligesom vi kan yde støtte til eksempelvis egnssamlinger, siger Helle Bak Andreasen.
– Der er tale om et unikt museum i Jammerbugt, som bidrager til turismen, og kommunen skoleelever og ældre kan også få glæde af museet, uddyber hun.

Corona-krisen slog hårdt
Karen Bit Vejle er parat til at overdrage sine kunst- og livs-værker til fonden og dermed området.
– Dette er en måde at beholde museet på. Vi er iværksættere og nystartede, så vi har ikke nået at opbygge en kapital til at stå imod med, når der kommer en krise så stor som denne. Og ingen kunne forudse denne Corona-krise, siger Karen Bit Vejle om Museet for Papirkunst, som måtte lukke i nogle måneder i foråret på grund af Corona.

Masser af roser
I 2019 havde museet 22.000 gæster, og Karen Bit Vejle pointerer derfor, at museet er økonomisk sundt og levedygtigt på den lange bane.
I de tre år, Karen Bit Vejle har arbejdet for og med Museet for Papirkunst, har hun arbejdet gratis.
– Men vi har overholdt alle budgetter til punkt og prikke, siger Karen Bit Vejle.
Museet har blandt andet haft besøg af ministre og ambassadører samt ikke mindst masser af turister og fået mange roser for udstillingerne.
Og da amerikanske tur-operatører og turister for to år siden var på rundtur til seværdigheder i Nordjylland, var Museum for Papirkunst blandt de to vigtigste oplevelser.
– Jeg vil gerne undgå en lukning ved at give det hele væk, siger Karen Bit Vejle.

Læs om fantastiske oplevelser og events