Fjerritslev

COVID-19 betyder aflysning af operationer

Personale på nordjyske hospitaler skal uddannes til at håndtere virus

– Patienter kan i den kommende tid risikere at få aflyst en planlagt operation og anden aktivitet på de nordjyske hospitaler.
Der sker for at få tid til at uddanne personale til at håndtere fremtidige corona-smittede syge patienter.

Særlig afdeling
Som et led i indsatsen for at inddæmme coronavirus i Region Nordjylland er der sat mange initiativer i værk.
I sidste uge stod en pandemiafdeling i tre etager på Aalborg Universitetshospital klar til at modtage op til 50 coronasmittede og syge borgere.
Der har endnu ikke været behov for at indlægge patienter her, men forventningen er, at det bliver aktuelt inden for den kommende tid.

Aflyser operationer i Farsø
Med den tilspidsede situation med flere coronasmittede borgere i Danmark, er det nu tid til at uddanne og opkvalificere personale til at tage imod og passe og pleje coronapatienter i pandemiafdelingen.
Denne uddannelse af personalet kommer til at foregå i denne uge, hvilket har den konsekvens, at Aalborg Universitetshospital nu aflyser planlagte ortopædkirurgiske operationer i Farsø i denne uge – foreløbigt indtil fredag, da personalet herfra skal opkvalificeres til de nye opgaver i Aalborg.
Der udføres ca. 30 planlagte operationer i Farsø om dagen. Ud over dette kan der blive tale om aflyste operationer i Aalborg.

Oversigt over områder
Samtidig ses der på afledte konsekvenser i takt med, at der bliver behov for at prioritere ressourcer i retning af COVID-19 på bekostning af andre områder.
Du kan se en oversigt over områder med særlig risiko for ny coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona

Læs om fantastiske oplevelser og events