Brovst

Daginstitutioner er under pres

Beredskabsgruppen i Jammerbugt Kommune var tirsdag morgen 2. januar samlet for at drøfte håndteringen af den hastigt stigende smitte med corona, og der var 3 emner på dagsordenen.
Smitteudbrud på plejecenter.
Smitte blandt personale i vuggestuer, dagpleje og børnehaver samt åbning for fysisk frem møde på skolerne.
Logistikken i at bringe testudstyr og værnemidler frem til de rette steder.

Stort smittetryk
Over det ganske land er smittetrykket hos pædagogerne stor og større end blandt selv sygeplejerskerne.
Derfor åbner Jammerbugt Kommune nu igen sin jobbank i forsøget på at skaffe flere hænder til daginstitutionerne.
– Det kan det blive en stor udfordring at dække normeringen ind, så vi åbner jobbanken for at få så mange som muligt til at melde sig til at give et nap med på området, siger borgmester Mogens Chr. Gade.
Det kan være for eksempel pædagogstuderende, ledige eller seniorer, der er stoppet på arbejdsmarkedet.
– Vi håber, at mange vil melde sig og give et nap med, siger Mogens Chr. Gade.

Stor fleksibilitet
Desuden får Jammerbugt Kommune atter brug for at trække på fleksibiliteten hos sine medarbejdere.
– Vi har meget fleksible medarbejdere, som er parate til at påtage sig opgaver, som de ikke lige er ansat til at løse. Stor ros til dem.
– Vi har også aftaler med fagforeningerne om, at de ansatte godt kan løse opgaver uden for deres normale arbejdsområde, siger Mogens Chr. Gade.
Samtidig afventer Jammerbugt, at skolerne åbner for fysisk undervisning i morgen 5. januar.
– Det kan også blive en stor udfordring, men som vi er klar til at løse.

Udbrud på plejecenter
Helt akut står Jammerbugt jo med et smitteudbrud på demens-plejecentret i Kaas, der som tidligere omtalt blev konstateret 30. december.
Omkring halvdelen af de 22 beboere samt en god del af personalet er smittede, oplyser borgmesteren, og da der er tale om demente mennesker, så er det sværere at løse opgaven med at inddæmme smitten.
– Der er brug for rutineret personale til at afløse de smittede, og derfor låner vi fra de andre plejecentre, så vi får afviklet dette så godt som muligt. Vi har styr på håndteringen og Statens Serum Institut har sagt god for fremgangsmåden, understreger Mogens Chr. Gade.

Testudstyr
Endelig blev udkørslen af test- og selvtest udstyr samt værnemidler drøftet.
– Vi får kun tildelt lige det udstyr, vi har brug for. Vi har derfor talt om, hvordan vi får det bragt ud, så vi kan leve op til de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Eksempelvis kan det komme på tale at oprette centre som på biblioteker og i haller, hvor de private pasningsordninger kan hente deres udstyr uden for arbejdstid for at lette deres muligheder, siger Mogens Chr. Gade.

Mandag 3. januar offentliggjorde Jammerbugt Kommune antal nye smittede fordelt på sogne. Se mere her:
Sådan ser smittetrykket ud efter julen og nytåret – VoresJammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events