Aabybro

Dagtilbud er landets 4. bedste målt på tilfredshed

Jammerbugt Kommunes kommunale dagtilbud indtager en fantastisk flot 4. plads i den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.
Det viser en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, som skal understøtte det lokale arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbud, som blev offentliggjort 19. juni.
Resultaterne viser, at forældrene på landsplan overordnet er godt tilfredse:
86 pct. af forældrene svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud.
I Jammerbugt kommune er ikke mindre end 92 pct. tilfredse med deres barns dagtilbud.

Højt prioriteret
Dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune har i de seneste år været et højt prioriteret område.
Dette ses bl.a. i ønsket om at have en bred tilbudsvifte på området – også i de mindre lokalsamfund, hvor man bestræber sig på at have både dagpleje og vuggestuer. Samtidig har man satset massivt på kompetenceudvikling af medarbejdere, ligesom der målrettet er arbejdet med at skabe systematik og struktur for især arbejdet med udsatte børn, og børns sproglige udvikling.
– Jeg er så stolt over undersøgelsens resultater. Den viser, at de strategiske tiltag vi gennem de seneste år har implementeret i høj grad påskønnes af forældrene. Det har krævet meget af vores ledelser og af medarbejderne, men de har løftet opgaverne helt fantastisk, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Susanne Møller Jensen.
– Børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel er meget vigtigt for os alle, og derfor er det glædeligt, at forældrene nu kvitterer for det store arbejde, der bliver gjort ude i institutionerne for børnene i Jammerbugt Kommune, siger hun.

Undersøgelsen er inddelt i 5 overordnede temaer:

1. Aktiviteter, leg og grupper
2. Sprog, forståelse og tryghed
3. Samarbejdet med personalet
4. Børnene imellem
5. Samlet tilfredshed

På samtlige af undersøgelsens punkter placerer dagtilbud i Jammerbugt Kommune sig markant over landsgennemsnittet. I alt har 641 forældre deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 53 pct. af forældrene med børn i de kommunale dagtilbud.
– Undersøgelsens resultater er meget imponerende, og for en landdistriktskommune som Jammerbugt er det af afgørende betydning, at vi har dagtilbud af høj kvalitet for at kunne tiltrække tilflyttere. Havde undersøgelsen også inddraget de private dagtilbud, er jeg sikker på, at Jammerbugt stadig ville placere sig højt, siger næstformand i Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.
– Forældrene benytter sig jo af det frie valg, og der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem de mange private dagtilbud og forvaltningen i forhold til kompetenceudvikling, implementering af den styrkede læreplan mv. Det har vi alle en stor interesse i – det er jo vores allesammens børn, siger hun.
Det er første gang, der er gennemført en landsdækkende undersøgelse af alle kommunale og selvejende daginstitutioner og kommunale dagplejer i alle kommuner. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelserne er at give politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne et redskab til at inddrage brugernes perspektiver i deres arbejde med tilrettelæggelsen af den offentlige service.

Læs om fantastiske oplevelser og events