Pandrup

De er valgt til menighedsrådene i Hvetbo pastoraterne

Ved valgforsamlingerne blev følgende medlemmer valgt til menighedsrådene:

Ingstrup/V. Hjermitslev Sognes Menighedsråd:
Tove Kirsten Krogh (Ingstrup)
Ole Nørgaard (Ingstrup)
Inge Møller (Ingstrup)
Hanne Møller Pedersen (Ingstrup)
Flemming Pedersen (V. Hjermitslev)
Edmund Jensen (V. Hjermitslev)
Karl Erik Jensen (V. Hjermitslev)
Stedfortrædere:
Hanne Staugaard (Ingstrup)
Lau Jensen (Ingstrup)
Pia Mortensen (V. Hjermitslev)

Saltum/Alstrup Sognes Menighedsråd:
Dorte Gregersen (Saltum)
Inger Ibsen (Saltum)
Elin Gjerløv (Saltum)
Line Mousten (Saltum)
Henrik Munkholt (Saltum)
Harald Kirkbak (Saltum)
Niels Chr. Andersen (Alstrup)
Allan Jensen (Alstrup)
Stedfortrædere:
Annemette Michelsen (Saltum)
Anette Marie Gade (Saltum)
Elsebeth Mortensen (Alstrup)

Hune Sogns Menighedsråd:
Bente Larsen
Steffen Petersen
Knud Jordansen
Hanne Bætz
Bente Christiansen
Leif Oredsen
Stedfortrædere:
Johanne Kaae
Poul Jacobsen
Mona Jordansen

Jetsmark Sogns Menighedsråd:
Kay Jacobsen
Mona Filtenborg Buhl
Mogens Engholm
Bibi Elisabeth Jensen
Jens Ørtoft
Helle Hejlesen Svenningsen
Tina Holm Jensen
Hanne Hovaldt Larsen
Dorte Ankerstjerne Hejlesen
Sonja Hejselbæk
Stedfortrædere:
Annie Ottilie Sjørup
Jonna Anna Christensen
Lene Pedersen
Thora Kirsten Nicoline Jensen

Valgbestyrelserne oplyser, at der senest 13. oktober kan indgives en kandidatliste til valgbestyrelserne og dermed udløse afstemningsvalg i de respektive menighedsråd.
Kandidatlister skal udarbejdes på en godkendt formular, der kan hentes på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk 
Henvendelse sker til:

Ingstrup/V. Hjermitslev
Tove Krogh, Trudslevvej 45 Ingstrup, 9480 Løkken, mobil 23263822

Saltum/Alstrup Sogne
Harald Kirkbak, Solvejen 39, 9493 Saltum, mobil 21944834
Henrik Munkholt, Torpet 2, 9493 Saltum, mobil 23954746. Begge træffes bedst mellem kl. 17 og 18.

Hune Sogn
Knud Jordansen, Skraavejen 24, 9492 Blohus, mobil 25124023

Jetsmark Sogn
Mogens Engholm, Magnolievej 25 Kaas, 9490 Pandrup, mobil 23446742

Indgives der ikke kandidatlister er ovennævnte medlemmer valgt til menighedsrådene valgt med tiltrædelse 1. søndag i advent.

Læs om fantastiske oplevelser og events