Aabybro

Den Grønne Kile skal også have en motionssti

Biersted Landsbyråd har søgt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget om en økonomisk håndsrækning til at få anlagt en motionssti med fire stationer med motionsredskaber ved Den Grønne Kile, som supplement til den nyligt indviede naturlegeplads.

Passer til anlægget
Og udvalget har besluttet at give 60.000 kroner til budgettet, som ventes at løbe op i 118.000 kroner.
– Det er et rigtig godt projekt, som passer godt til Den Grønne Kile, siger Helle bak Andreasen, formand for udvalget.
– Men vi skal lige have det afklaret med Vej og Park, som står for vedligeholdelse af det øvrige grønne areal på Den Grønne Kile, siger hun.

Mere tid på drift
Vej og Park gør nemlig opmærksom på, at græsarealet ved Den Grønne Kile er blødt, og at det formentlig vil give spor i græsset, når stien etableres.
Ansvaret for reetableringen af eventuelle spor skal derfor afklares, ligesom Vej og Park gør opmærksom på, at arbejdstiden brugt på vedligeholdelse af Den Grønne Kile er steget efter opførelsen af forskellige projekter på arealet.

Fysisk aktivitet
Den Grønne Kile blev indviet i 2012, og siden er der blevet etableret en ny naturlegeplads.
Borgerne i Biersted ønsker at tiltrække endnu flere til at benytte legepladsen og området i øvrigt, og Biersted Landsbyråd vil gerne etablere en motionssti, der skal indbyde til fysisk aktivitet i form af løb eller gang samt øge tilgængeligheden til kilen generelt.

Rundstrækning på 500 meter
Motionsstien vil have en rundstrækning på 500 meter, hvor der vil være fire forskellige “stationer” med naturredskaber, der har fokus på træning af hele kroppen. Initiativgruppen ønsker, at de nye stationer holdes i samme byggestil som naturlegepladsen.
Redskaberne er udført i robiniekernetræ med en holdbarhed på 25-40 år.

Læs om fantastiske oplevelser og events